mainos_1038

Työympäristö

Työympäristöjen tulevaisuus

Työn muutos puhuttaa kaikkialla maailmassa ja mietityttää yrityksiä. Mihin tässä ollaan menossa? Mitä seuraavaksi? Miten tähän kaikkeen pitäisi suhtautua?

artikkelikuva: Työympäristöjen tulevaisuus

Siinä missä työntekemisen kulttuuria määritti ennen nöyrä työntekijä, joka kiitollisena uhrasi työnantajalleen kaiken aikansa, voimansa ja energiansa, tänä päivänä tilanne vaikuttaa kääntyneen toisin päin: työvoima etsii itselleen sopivaa, lojaalia ja brändiltään ylivoimaista, arvoiltaan ja strategialtaan itselle sopivaa toimijaa, joka pystyy tarjoamaan juuri työntekijän kaipaamia, räätälöityjä työtiloja ja palveluita.

Toisaalta tulevaisuuden työstä maalaillaan toistuvasti kuvaa etätyönä, jota työntekijät tekevät laitureidensa nokasta, milloin sopiva hetki päivästä koittaa, tai nomadien lailla elävät maailmankansalaiset hoitavat Skypellä tarvittavat kontaktit emoyritykseen. Miellyttäviä työympäristöjä haetaan jo hotellien tarjonnasta, missä kokoontumis- ja neuvottelutilojen siisteys, palvelu- ja av-toimintojen taso on noussut perinteisiä toimistojen kokoushuoneita korkeammalle. Yritykset eivät osaa vielä tarjota työntekijöilleen samaa palvelukokemusta. Tarvitaanko enää kiinteitä seiniä määrittelemään yritystä? Onko toimitiloilla mitään merkitystä investointina yritykselle?

Onnistuneilla toimitiloilla on yhä merkitystä
Saksan Kölnissä järjestetyn Orgatecin kalustemessujen vuoden 2018 teema culture@work pureutui työn tulevaisuuteen. Messuilla "Every Where Has a Why: The Future of Human- Centered Workplace Design" -paneeliin osallistunut amerikkalainen Sascha Wagner, (President / CEO) sisustussuunnittelujätti Huntsman Architectural Groupista, on vetänyt yli parikymmentä vuotta hankkeita mm. Dolbylle, Googlelle, Lucasfilmille, Pixarille, ja Moody’sille. Hänellä on vankka tuntuma myös Amerikassa jylläävästä työkulttuurin muutoksesta ja sen kaikista ulottuvuuksista. Haastattelussa tulee selväksi, että kehitys on ollut Suomen kaltainen; myös Amerikassa yritysten keskeinen tavoite on tarjota työntekijöilleen monipuolisesti varusteltu, vaikuttava ja näyttävä monitilatoimistokokonaisuus, joihin työntekijöiden arkea helpottavat palvelut integroidaan huolellisesti.

Wagner näkee, että hyvin suunnitelluilla tiloilla ja työympäristöillä on tulevaisuudessakin keskeinen merkitys myös yritysten ja organisaatioiden työkulttuurille ja startegialle: "Täysin etätöitä tekevän tai voimakkaasti hajaantuneen työvoiman on lähes mahdotonta saavuttaa vahvaa ymmärrystä yrityksen tai organisaation tarkoituksesta ja tehtävästä. Ihmisten täytyy tulla yhteen tunteakseen ja muodostaakseen tämän siteen. Monta vuotta teknologiayritykset möivät meille ajatusta, että " face-time", digitaaliset kohtaamiset toistemme kanssa riittävät, ja että ehkäpä toimistot katoavat kokonaan yritysten siirtyessä digitaaliseen verkostoon."

"Sen sijaan me olemme huomanneet, että etäyhteydet eivät ole riittäviä. Joten tilat ovat muodostuneet jälleen erityisen tärkeiksi. Ne ovat organisaatioiden brändin ja tarkoituksen katalyyttejä. Tästä syystä monissa työympäristöissä on keskeinen ja yritykselle luonteenomainen alue epämuodollisille tapaamisille - paikka tai alue kaikkien kohtaamisille."

Tänä päivänä on tärkeää antaa työntekijöille konkreettisia vastauksia kysymyksiin omasta tarkoituksesta yrityksessä: Mistä tässä yrityksessä on kyse, miksi olemme täällä? Ja tähän yrityksen toimitilat ovat erinomainen väline. Se on uskomusjärjestelmän fyysinen manifestaatio. Mikä voisi olla sen vaikuttavampaa?

Sasha Wagner jatkaa: "Työtilan merkitys on yleensä kolmantena palkan ja työkavereiden jälkeen tyytyväisyyskyselyissä. Vaikuttavan näköiset toimitilat ja upea viihdyke- ja virvokevalikoima ovat hyviä välineitä henkilöstön houkuttelussa, mutta nämä eivät yksin riitä houkuttelemaan työntekijöitä. Organisaatioiden täytyy välittää vahvaa missiota ja arvoja. Jopa hyvin suunniteltu tila voi ainoastaan voimistaa yrityksen tavoitteita ja päämääriä. Tilat voivat tuoda ilmi arvoja ja tukea strategiaa. Rakennettu ympäristö on tehokas työkalu, ja on olemassa monia esimerkkejä työympäristömuutoksista, jotka ovat mahdollistaneet sisäistä muutosta organisaatioissa. Tilat joita tarjoat työntekijöille ja vierailijoille, viestittävät mihin uskot organisaationa. Ovatko tilasi avoimet, tukevat yhteistyötä tai hierarkkiset? Ovatko ne oikeudenmukaiset, ottavat kaikki mukaan? Ja viimeisenä - miltä ne tuntuvat?!"

"Kun tiloja suunnitellaan ihmisten näkökulmasta - keskittyen ensin siihen mitä ihmiset kokevat - tulokset voidaan mitata nousevana tyytyväisyytenä, työvoiman pysyvyytenä ja jopa vähentyneinä työterveyskuluina.

Tämä tarkoittaa, että fiksut organisaatiot katsovat paljon pidemmälle, kun investoivat kiinteistöihin", Wagner sanoo.

Työympäristöt mukautuvat työn muutokseen
Sisustusarkkitehti Martta Suurpää Workspacesta näkee työssään työympäristökehityskohteiden kanssa kotimaista työkulttuurin kehitystä aitiopaikalta: "Nyt on jo nähtävissä selkeä työnteon tapojen muutos. Työt tehdään monimuotoisissa tiimeissä, jotka kootaan aina kunkin hankkeen tai projektin edellyttämällä tavalla. Tavoitteena erityisille projektikokoonpanoille on löytää yhä moninaisimmille ongelmille tai kehitystavoitteille ratkaisu. Ratkaisu löytyy siitä, että moniosaajatiimi kehittää ja ideoi yhdessä ja aktiivisesti, joko samassa paikassa kasvotusten tai että tiimeissä on myös jäseniä muualta "maailmalta" videoyhteyden välityksellä."

"Tilojen suunnitteluun tämä tulee vaikuttamaan hyvinkin paljon: työtiloilta vaaditaan muuntautuvuutta, virtuaalisia yhteyksiä, hyvää ergonomiaa, joka tarkoittaa myös tilojen valaistusta, akustiikkaa eli fyysisiä olosuhteita kokonaisuutena, kalusteiden helppoa liikuteltavuutta ja virtuaalisia projektiseinäpintoja. Työtilojen tulisi myös mahdollistaa toiminnallisesti ja visuaalisesti mahdollisimman monimuotoinen ympäristö, jossa työntekijät on huomioitu niin yksilö- kuin tiimitasollakin. Tilojen kokemuksellisuus on noussut myös toimitilaympäristössä merkittäväksi."

Suurpää näkee toimitilat myös merkittävänä työkulttuurin tehostamisen välineenä: "Hyvin suunnitellun työympäristön tulisi helpottaa yritystä kaikilla mahdollisilla sektoreilla. Niin johtamisessa, työntekemisessä kuin kiinteistökuluissakin. Vapaus valita ja tehdä työtä siihen sopivimmalla tavalla, vahvistaa työntekijän työn hallinnan tunnetta. Työn ohjaamiseen eli johtamiseen tämä toki tuo muutosta ja siten myös työn murroksen myötä johtamiskäytännöt ovat suuren murroksen edessä."

"Onnistuneissa työympäristöhankkeissa muutos on iso, henkilöstö viihtyy paremmin, innostuu uudelleen työstään ja saa siitä jälleen energiaa. Yrityksen työnantajamielikuva vahvistuu, rekrytointi helpottuu, sisäiset ja ulkoiset prosessit selkeytyvät ja homma toimii."

Suurpää arvioi kokemuksensa pohjalta työympäristöjen tulevaisuutta: "Nyt kun laitteet ja tekniikka mahdollistavat aidosti monipaikkaisen työn, niin se johtaa todennäköisesti yhä liikkuvampaan työtapaan ja monimuotisempiin työympäristöihin ja yritysten toimitilaratkaisuihin. Toimipisteet saattavat pirstoutua ja etätyön määrä kasvaa merkittävästi. Nyt on jo havaittavissa co-working tilojen paljous ja niiden aktiivinen käyttö."

Hiljaisuuden ja yksityisyyden saarekkeita
Kotimaisen äänieristettyjen puhelu- ja neuvottelutilojen valmistajan Frameryn Suomen myyntijohtaja Tapani Laitila on saanut tuntea työtilojen muutokset, ja nostaa myös esiin co-working tilat: "Yksityisyys co-working tiloissa voi olla vielä muita toimistotiloja tärkeämpää, koska eri yritykset sekoittuvat samoissa tiloissa. Näihin olosuhteisiin Frameryn neuvottelu- ja puhelinkoppituotteet ovat olleet erinomainen lisä."

Framery on nostanutkin myyntikärjekseen onnellisuuden, jota työtiloihin Frameryn tuotteilla toteutettu rauha ja yksityisyys tuo.

Framery osallistui Orgateciin näyttävällä osastolla, jossa kävijät ohjattiin kulkemaan läpi Frameryn vision työn tekemisen muutoksesta. "Akustiikan taidetta" esiteltiin sekä itse tuotteiden näkökulmasta, kuinka luotettava ääneneristys, silmälle kaunis design ja tehokkaasti toimiva ilmanvaihto on saatu sovitettua yhteen. Sen jälkeen osastolla kävijät johdateltiin osastolle rakennettujen esimerkkien läpi, missä Framery esitteli näkemystään eri tuotteiden fiksusta ja toimivasta sijoittelusta eri toimistoympäristöissä. Tuotteiden viimeistelty kokemuksellisuus on huippuluokkaa.

"Avokonttoreissa on monesti vaikeuksia löytää hiljaista tilaa keskittymistä tai yksityisyyttä vaativille työtehtäville, ja hiljaisten työtilojen merkitys on kasvanut, kun työntekijöiden viihtyvyyttä työpaikoillaan on alettu tutkia. Frameryn puhelinkoppi- ja neuvotteluhuonetuotteet toimivat sekä pelastavina elementteinä jo olemassa oleviin avokonttoreihin tuomaan hiljaisuuden saarekkeita tai hiljentämään avotiloja ohjaamalla puhelut, neuvottelut ja keskustelut suljettuihin tiloihin. Uutta toimistoa suunniteltaessa kopit antavat edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi toimitiloille muunneltavuutta, kun kiinteitä ja monesti väärin mitoitettuja neuvotteluhuoneita ei tarvitse rakentaa. Myös Skype neuvotteluiden ja -puheluiden kasvu toimistoilla on Framerylläkin havaittu ja siihen tarpeeseen messuilla esiteltiin valmis ratkaisu Framery O Video Conference Ready."

Frameryn kotimaiset, itsenäisesti tilaan asennettavat puhelinkopit ja neuvottelutilat valtaavat markkinoita globaalisti, mm. Pohjois-Amerikassa. Viimeistelty ja teknisesti luotettava tilakokemus on nostanut Frameryn Euroopan suurimmaksi kalusteviejäksi Amerikkaan. Frameryn myynnistä 90% suuntaa jo vientiin ja noin puolet siitä Amerikan markkinoille.

Kaunista ja innovatiivista toimistomaiseman aluskasvillisuutta
Ruotsalainen Bolon tunnetaan täysin Ruotsissa tuotetuista, innovatiivisista ja näyttävistä julkisten tilojen lattiamateriaaleistaan. Bolonin Orgatec-messuosasto oli tänä vuonna Shanghailaisen, tieteidenvälisen muotoiluja arkkitehtitoimiston Neri & Hu:n käsialaa. Bolonin Elements-malliston taustalta nostettu, ajankohtaisen ja luontovaikutteisen sekä aasialaista että skandinaavista design perinnettä peilaavan osaston vaikuttava estetiikka esitteli Bolonin tuotteiden mahdollisuuksia mieleenpainuvalla tavalla.

Bolonin pohjoismaiden Key Account Manager Johanna Rostedt näkee Suomen ja Ruotsin työympäristöjen suunnittelussa edelläkävijänä: "Henkilöstöön ja henkilöstön viihtyvyyteen panostetaan, ja on ymmärretty työympäristön merkitys tässä asiassa. Myös sisäilmavaatimukset ovat tiukentuneet, ja se näkyy laadukkaampien lattiamateriaalien käytön lisääntymisenä. Ekologisiin ja puhtaisiin materiaaleihin halutaan panostaa." Bolonin tuotteet ovat pitkälle sertifioituja, ja matoissa käytetään esim. samoja pehmittimiä kuin sairaalatuotteissa ja lasten leluissa.

Työkulttuurin muutos näkyy myös lattiamateriaalien valinnassa.

"Monitoimitilojen ja jaettavien työpisteiden lisääntyminen, sekä toimitilojen muokattavuuden vaatimus vaikuttavat lattiamateriaalien valinnassa muun muassa siten, että lattialta vaaditaan parempia akustiikkaominaisuuksia. Niiden pitää kestää tilojen muokkaamista ja olla jopa siirrettävissä toiseen tilaan. Esimerkiksi ei-liimattavien tuotteiden kysyntä on jonkin verran kasvussa", Rostedt jatkaa.

Bolon syntyi teollisuuden vinyylijätteiden kierrättämisestä syntyneen innovaation ympärille. Lattiamateriaalituotteet valmistetaan tehtaan kierrättämistä raaka-aineista lähtien Ruotsissa Ulrichamnissa. Pohjoismaisesta räsymattoperinteestä kehitetty mattojen kudontatekniikka tekee kierrätysteknologisille huipputuotteille viimeistellyn ja omaperäisen ilmeen. Lattiamateriaalien raaka-aineesta tällä hetkellä 33% on kierrätysmateriaalia, ja jätteettömän tehtaan tavoitteena on saavuttaa pian 50% kierrätysraaka-aine aste. Täysin ruotsalainen tuotantoketju on saanut myös nimekkäät suunnittelijat, esim. Jean Nouvelin ja Missonin suunnittelemaan omat nimikkomallistonsa.

"Tuotteiden ekologisuus, puhtaus ja tuotannon laatu ovat erittäin tärkeitä tällä hetkellä, sekä materiaalien kierrätettävyys. Nyt halutaan myös pitkäaikaisia materiaaleja, joiden siivouksessa ei tarvita välttämättä ollenkaan kemikaaleja. Kemikaaliton siivous on uusi trendi", Rostedt sanoo. Bolonin lattiamateriaalit voidaan puhdistaa ilman kemikaaleja, vain vedellä ja oikeilla siivousharjaksilla.

Teksti: Mari Jauhiainen
Kuva: Pixabay

Julkaistu: 03/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »