mainos_1090

Johtaminen
Koulutus
Valmennus
Yrityskulttuuri

BLOGI

Onko toimintamallisi älykäs, jos hallitset uusimman teknologian ja tekoälyn?

Kirjoittajat: Topi Sarpakunnas ja Henni Järvenkallas

artikkelikuva: Onko toimintamallisi älykäs, jos hallitset uusimman teknologian ja tekoälyn?

Mitä älykäs toimintamalli oikeasti tarkoittaa? Työkalut voivat olla hyvin kehittyneitä ja moderneja, mutta onko se älykästä, jos ne ja niiden kehittäminen vie fokuksen pois itse ydintehtävästä? Teknologian lisäksi mitkä muut asiat ovat olennaisia toimintamallissa?

”Meillä on ongelma, liikevaihto laskee” on haaste, jonka kuulemme aika ajoin organisaation johdon keskusteluissa. Laskeva liikevaihto ei itsessään ole ratkaistava ongelma, se on lopputulema ongelmasta. Juurisyyt ja ajurit sille ovat suurella todennäköisyydellä organisaatioissa ja toimintamallissa. Tässä tapauksessa se voi olla riittämättömät myynnin resurssit ja osaamiset, tehottomat markkinoinnin ja myynnin aktiviteetit, asiakastarpeisiin vastaamattomat tuotteet ja palvelut, väärä hinnoittelu, kasvun sijaan tulosta kannustava palkitsemisjärjestelmä, tai johto, joka ei panosta riittävästi työntekijöiden sitouttamiseen.

Organisaatio on toimintamallien ydin ja liima

Onnistuneissa toimintamalleissa organisaatio on kriittisessä roolissa yhdistäen kaikki sen eri osa-alueet yhdeksi samaa tavoitetta tukevaksi kokonaisuudeksi. Organisaatio kuitenkin määrittää voidaanko strategia ja sen tavoitteet saavuttaa.

Tyypillisesti toimintamalli ja organisaatio kattavat seuraavat elementit organisaation toimintakyvyn ohjaamiseksi:

 • Tehtävät, aktiviteetit ja prosessit
 • Infrastruktuuri, järjestelmät, työkalut ja data
 • Organisaation rakenne, toimijat, henkilöstön kehittäminen ja hallinta
 • Kulttuuri, arvot, johtamismallit

Onnistuneissa toimintamalleissa myös työntekijäkokemus on tärkeässä osassa. Vapauttaakseen työvoiman potentiaalin organisaatioiden tulee määrittää suhtautumisensa työvoimaan – inhimillisistä lähtökohdista käsin. Tämä tarkoittaa arvolupauksen, tavoitteiden sekä sitouttamisen keinojen kriittistä ja systemaattista tarkastelua sekä kehitystyötä.

Mutta mikä tekee toimintamallista älykkään?

Älykäs usein liitetään lähes ainoastaan moderniin, digitaaliseen, tai hienoon teknologiaan perustuvaan ratkaisuun tai palveluun. Nykymaailmassa muutos teknologiassa ja digitalisaatiossa on nopeaa; uusia ratkaisuja, järjestelmiä ja toimintatapoja syntyy jatkuvasti. Data ja datan hallinta ovat digitaalisen kehittämisen ja digitalisoituvan maailman ytimessä.

Kaikki nämä ovat äärimmäisen tärkeitä ja arvokkaita. Tällainen älykkyys mahdollistaa, että voit

 • tehdä asioita nopeammin
 • ennustaa paremmin tai olla täsmällisempi
 • johtaa asioita samanaikaisesti yli tehtävien, tiimien tai sijaintien
 • laajentaa inhimillisyyden rajoja yhdistämällä tekemiseen koneoppimista tai tekoälyä (AI)
 • mahdollistaa enemmän aikaa ja kapasiteettia lisäarvoa tuottaviin tehtäviin ja sosiaalisiin kanssakäymisiin automatisoimalla rutiinitehtäviä

Tämä kaikki on houkuttelevaa ja edistämisen arvoista.

Miksi älykkyys tyypillisesti usein yhdistetään vain viimeiseen ja trendikkääseen teknologiaan?

Meidän ei pitäisi katsoa älykkyyttä vain tämän tyypillisen näkökulman kautta. Älykkyyttä on ollut aina. Organisaatioissa se on johtamista ja päätösten tekemistä järkevästi ja ihmiskeskeisesti yhteistyössä.

Kannustamme suunnittelemaan toimintasi ja toimintamallisi myös näiden muiden näkökulmien kautta:

 • Tunnista ja keskity eniten arvoa luoviin toimintoihin kestävän kilpailuedun luomisessa; tämä säästää organisaatiosi aikaa sekä luo fokusta investointeihin.
 • Älä oleta, että voit(te) olla paras kaikessa. Rakenna kumppanuuksia, verkostoja ja ekosysteemejä sellaisten osa-alueiden hankkimiseksi, joissa ulkopuoliset toimijat ovat parempia ja tehokkaampia.
 • Nosta henkilöstö keskeiseksi elementiksi ja koko organisaation brändin luojaksi. Määritä työntekijäkokemus ja arvolupaus siivittämään haluttua tulevaisuuden tilaa kohden. Anna organisaatiolle ja tiimeille autonomiaa. Sitouta ja motivoi ihmiset.
 • Mahdollista ketteryys ja luo tilaa pienemmille ja joustaville työskentelytavoille. Kokeile, pilotoi ja opi virheistä. Älä keskity liikaa tiimien muodollisiin organisatorisiin rakenteisiin. Ole joustava ja mahdollista tiimien välinen yhteistyö.

Pohtikaa organisaationne kanssa mitä älykkyys teille tarkoittaa

Liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, jossa uusia (houkuttelevia) asioita tulee esiin koko ajan. On aina hyvä olla näistä tietoinen, kokeilla niitä, pysyä näin vauhdissa ja kilpailukentän mukana, ja mahdollisesti löytää uusi erottautumistekijä. Mutta tämä ei saisi sekoittaa ja viedä organisaationne fokusta pois sen ydintehtävästä.

On hyvä ymmärtää mitä älykkyys merkitsee. Toimintamalli on älykäs, kun se tukee tarkoitusta ja tavoitteiden saavuttamista. Te määritätte sen. Yhdessä koko organisaation kanssa.

Topi Sarpakunnas ja Henni Järvenkallas ovat strategian, toimintamallien ja organisaation kehittämisen ammattilaisia, jotka työskentelevät Accenturen Talent & Organization konsultointipraktiikassa ja tukevat asiakkaita liiketoiminnan muutoksissa.

Uuden luominen ja/vai keskittyminen ydinasiaan?

Topin pohtiessa blogia, hän törmäsi Arno Kotron kolumnin tilanteesta kouluissa (HS Mielipide/Vieraskynä 7.elokuuta 2021). Se ei liittynyt suoraan toimintamalliin, mutta resonoi ajatuksen kanssa, kuinka tasapainottaa uuden luominen ja olemassa oleva ydintehtävä.

Arno korosti, että samanaikainen uuden luominen (älykkäät työtavat ja opetusohjelmat) ja koronapandemia ovat vieneet opettajien fokuksen pois koulujen ydintehtävästä eli opettamisesta ja tuen antamisesta oppilaille.

Hän nosti esiin mm. seuraavat havainnot:
 • Koulun pitää kehittyä ja reagoida yhteiskunnan muutoksiin, mutta välillä muutos vaikuttaa itseisarvolta. Uhkaa unohtua, että pysyvyydelläkin on arvonsa – ja muutoksella hintansa
 • Jatkuva muutos tuo epävarmuutta
 • Hankkeet ja kehitysprojektit pitäisi siirtää hetkeksi sivummalle, jotta opettajat voivat rauhassa antaa tukea sitä tarvitseville nuorille
Tämä sai myös Topin miettimään älykkyyttä tästä näkökulmasta. Työkalut voivat olla hyvin kehittyneitä ja moderneja, mutta onko se älykästä, jos ne ja niiden kehittäminen vie fokuksen pois itse ydintehtävästä?

Julkaistu: 10/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 3/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »