mainos_1063

Koulutus
Tiimit
Valmennus
Yrityskulttuuri

Toimiva työyhteisö

artikkelikuva: Toimiva työyhteisö

Kuvassa vasemmalta Leea Kantelus, Melina Jokila ja Suvi Hossi.

Toimivan työyhteisön kehittäminen on strategista johtamista, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. On paljon tutkimustietoa siitä, mihin kaikkeen työyhteisön toimivuus ja arjen työn sujuvuus vaikuttavat: tulokseen, tuottavuuteen, työnantajamielikuvaan, sitoutumiseen, kehittämishalukkuuteen, yhteistyön sujuvuuteen, asiakaskokemukseen jne.

Työyhteisön toimivuus edellyttää tervettä organisaatiokulttuuria. Organisaatiokulttuuri asuu sekä yksilöiden ajattelussa, että työpaikan ”seinissä”. Yksilötyöntekijöiden subjektiiviset odotukset sekä työpaikan menneisyys ovat osana arjen kohtaamisissa ja työyhteisön päivittäisessä toiminnassa. Usein voimakkaammin kuin visio ja tavoitteet.

Jotta työyhteisön toiminta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä arvioituna olisi toimivaa, tarvitaan nämä teemat osaksi strategista johtamista. Toimivassa työarjessa on oltava mm. oikein kohdennetut resurssit, oikeanlaista osaamista, dialogisuutta, monimuotoisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja luottamusta, sekä mahdollisuuksia vaikuttaa. Yhä useammassa johtoryhmässä nykyään keskustellaankin tunneilmastosta, ilmapiiristä, yhteisöllisyydestä ja diversiteetistä osana arkea.

Harmillisen usein havahdutaan toimimaan vasta kun tapahtuu jotain sellaista, mikä joko juridisesti tai kestämättömän tilanteen vuoksi pakottaa toimimaan. Helposti ajattelemme, että organisaatiokulttuuri syntyy ja on, sellaisena millaiseksi se on muodostunut. Sen arvioinnin ja kehittämisen tulisi olla mukana strategisessa kehittämistyössä ja sitä tulisi systemaattisesti myös johtaa.

Ennakointi on kannattavampaa kuin reagointi, melkeinpä kaikessa. Myös toimivan työyhteisön kehittämisessä. Ennakoiva kehittäminen maksaa itsensä myös takaisin, sillä työpahoinvoinnin ja toimimattoman yhteistyön kustannukset työnantajalle ovat merkittävä kuluerä. Keinoja rakentaa toimivaa työyhteisöä on onneksi tarjolla.

Olemme menestyksesi kumppani, tarvitset sitten ennakoivaa kehittämistä tai apua puheeksiottamiseen ja konfliktinratkaisuun. Räätälöidyt valmennukset ja fasilitoidut työpajat kohdennettuna koko henkilöstölle, johdolle ja esihenkilöille vahvistavat käsitystä nykytilasta ja kehittämistarpeista. Ketterä tapa lähteä liikkeelle on esimerkiksi päivän mittainen Työhyvinvointikortti- koulutus, joka antaa selkeän käsityksen organisaation nykytilasta ja eväitä kehittämiseen. Hyvää muutosta saadaan aikaan johdon-, tiimien- ja yksilöiden työnohjauksella ja sparrauksella. Työyhteisösovittelu on toimiva keino niissä tilanteissa, joissa tilanne on päässyt jo pahaksi. Mentorointi ja liiketoiminnan kehittäminen antavat konkreettisia työkaluja. Johdon sparrauksen kysyntä puheeksiottamisen ja dialogisen, avoimen vuorovaikutuskulttuurin luomiseen on yhä vain lisääntynyt.

Tarjolla on myös Value trainer® -arvovalmentajakoulutusta, josta voi hankkia sertifioidun pätevyyden toimia vaikka inhause-valmentajana omassa työyhteisössään.

Lisätietoja: www.faktia.fi

Teksti: Leea Kantelus

Julkaistu: 04/2024

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »