mainos_1021

Hyvinvointi
Työympäristö

Sisäilmaoireilu kuormittaa työpaikoilla

Laaja tietopaketti ratkaisuista julkaistu

artikkelikuva: Sisäilmaoireilu kuormittaa työpaikoilla

Homepakolaiset ry on laatinut esimiehille, työterveyshuolloille ja muille työelämätoimijoille suunnatun materiaalipaketin, jossa kuvataan oppain ja videoin sisäilmasta sairastuneiden työntekijöiden työssä jatkamisen keinoja. Työvälineitä tarjoamalla järjestö haluaa edistää työhyvinvointia ja vähentää sairastuneille ja työpaikoille aiheutuvaa kuormitusta.

Tähän tiedontarpeeseen on nyt tarjolla sivusto, joka sisältää mm. oppaita, videoita, muistilistoja ja tapausesimerkkejä. Tietopaketti keskittyy nimenomaan ihmisten tilanteiden ratkaisuihin. "Emme tarjoa rakennusten tutkimiseen ja korjaamiseen liittyvää tietoa, sillä sitä on jo saatavilla. Sen sijaan sisäilmasta jo sairastuneiden huomioiminen työelämässä on alue, johon ei ole oikein ollut tarjolla tietoa ja käytännön vinkkejä. Valitettavan usein kuulemme, että helppojakaan työssä jatkamisen keinoja ei huomata hyödyntää." sanoo Katja Pulkkinen, Homepakolaiset ry:n toiminnanjohtaja.

"Olemme havainneet, että vaikka sisäilmaongelmista puhutaan paljon, on työpaikoilla puutteellisesti tietoa ja keinoja tukea sisäilmasta sairastuneiden ja oireilevien työntekijöiden työssä jatkamista."

Yleisestä keskustelusta ovat puuttuneet kannustavat selviytymistarinat sekä konkreettiset ratkaisut työssä ja kotona. Nyt julkaistu paketti sisältää esimerkiksi videoita, joilla kerrotaan vakavastikin sisäilmasta sairastuneiden työntekijöiden onnistuneesta kuntoutumisesta sairauslomilta takaisin tuottavaan työhön.

Hyvä sisäympäristö tukee työtehoa ja hyvinvointia

Sisäilmaan liittyvä oireilu on yleistä. Vuonna 2017 tehdyssä FinTerveys-tutkimuksessa ilmeni, että noin 500 000 työikäistä oli kokenut eriasteisia sisäilmaan liittyviä oireita työpaikalla viimeisen vuoden aikana. Tämä on n. 15 % kaikista työikäisistä. Työnantajalle tästä aiheutuu kustannuksia ja lisätyötä, ja oireilevalle tilanne on yhtä hankala ja kuormittava.

"Viimekädessä tarvitaan tietenkin terveellisiä rakennuksia, mutta nyt ollaan tilanteessa, jossa tarvitaan lisäksi nopeita käytännön keinoja työpaikoilla. Usein nämä keinot eivät ole mitään rakettitiedettä, vaan apua saadaan oireiden paremmasta tunnistamisesta, avoimesta keskustelusta työyhteisössä ja joustavasta ratkaisujen hakemisesta yhdessä kaikkien osallisten kesken," Pulkkinen sanoo.

Moni on pystynyt jatkamaan työssä esimerkiksi tilanvaihdon ja osittaisen etätyön, sopivien laite- ja huonekaluvalintojen, siivousaineiden vaihtamisen ja työnkuvan muokkaamisen avulla. Työkokeiluja ja ammatillista kuntoutusta voidaan hyödyntää vakavammin oireilevien kohdalla ratkaisujen hakemisessa.

Terveellisen sisäympäristön on havaittu vaikuttavan merkittävästi työtehoon, ongelmanratkaisuun ja strategiseen ajatteluun. Pulkkinen alleviivaa, että terveellisistä työolosuhteista huolehtiminen on nykypäivää ja monet työnantajat ovat jo kiinnostuneita sisäilma-asioista osana menestyvää työyhteisöä.

"Tämä ei koske vain sisäilmasta oireilevia, vaan kaikkia työntekijöitä. Hyvistä sisäilmaolosuhteista huolehtiminen on työnantajan etu."

Linkki tietopakettiin

Teksti: STT Info
Kuva: Pixabay

Julkaistu: 06/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »