mainos_1090

Hyvinvointi
Johtaminen
Valmennus
Yrityskulttuuri

Turvallinen työyhteisö on tuottelias

Coronaria Työelämäpalvelut tukee esimiehiä ja työyhteisöjä organisaation jatkuvassa liikkeessä

artikkelikuva: Turvallinen työyhteisö on tuottelias

Organisaation muuttuvat tavoitteet ja työnkuvat saattavat aiheuttaa työntekijöissä huolta ja pelkoa omasta selviytymisestä, mikä voi purkautua esimiehiin kohdistuvana epäasiallisena käytöksenä. Yhteinen tulkinta tavoitteista sekä työntekijöiden osaamisesta huolehtiminen ehkäisevät työyhteisöongelmien syntymistä.

Organisaatiot ovat nykypäivänä jatkuvassa liiketilassa ja muutoksessa. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa yksittäiset työntekijät eivät enää täysin ymmärrä oman työtehtävänsä tavoitteita, menettävät motivaationsa tai kokevat, etteivät enää hallitse toimenkuvaansa.

”Tavoitteiden erilaiset tulkinnat esimiesten ja työntekijöiden välillä saattavat johtaa työntekijän pelkoon ja harmiin, jolloin työntekijä saattaa oirehtia syyttämällä tai mustamaalaamalla esimiestä”, sanoo Coronaria Työelämäpalveluiden työ- ja organisaatiopsykologi Pirkko-Liisa Hyttinen.

Alisuoriutuva ja huolestunut työntekijä ei välttämättä kykene ottamaan vastaan rakentavaa palautetta esimieheltä ja kehittämään työskentelytapojaan. Työntekijä näkee esimiehen syyllisenä turvattomuuden tunteeseen, ja pahimmillaan oirehtiva työntekijä pyrkii kääntämään koko työyhteisön esimiestä vastaan lietsomalla pelkoa.

”Työpaikan yhteisöllisyys on vaarassa, mikäli tunteidensa vallassa oleva työntekijä alkaa toimia esimiehen selän takana ja vaikkapa käyttää sosiaalista mediaa oman pahan olonsa purkamiseen. Kulissien takainen mustamaalaaminen voi jatkua pitkään, jolloin tilanne on jo kärjistynyt, kun esimies saa viimein asiasta tiedon”, kuvailee Hyttinen.

Ratkaisuna ennaltaehkäiseminen ja juurisyiden selvittäminen

Työyhteisöongelmien ennaltaehkäiseminen varmistaa kaikkien osapuolten työviihtyvyyden. Avoin keskusteluyhteys esimiesten ja työntekijöiden välillä on avainasemassa. Monitasoisissa organisaatioissa aito yhteisymmärrys saattaa jäädä saavuttamatta useilla tasoilla.

”Työyhteisössä säilyy turvallisuuden tunne, kun johto ja esimiehet varmistavat, että kaikki käsittävät uudet tavoitteet samalla tavalla. Tavoitteet ja muuttuneet työnkuvat kannattaa käydä läpi useaan otteeseen eri tilanteissa. Joku oppii parhaiten tiedotustilaisuuksissa, kun taas toiselle käytännönläheinen oppiminen on luontevinta”, Hyttinen sanoo.

Coronaria Työelämäpalvelut auttaa ennaltaehkäisemään työyhteisöongelmia. Jos ongelmia on jo syntynyt, keskeisintä on etsiä niiden juurisyyt ja pureutua niihin. Työyhteisössä tehdään tutkimus, jonka avulla tunnistetaan täsmennystä kaipaavat asiat. Tutkimuksen pohjalta Coronaria suunnittelee yhdessä organisaation kanssa tehtävät toimenpiteet.

”Me toimimme peilipintana johdolle ja esimiehille sekä autamme välttämään liikkuvan organisaation sudenkuopat. Valmennamme esimiehiä ennakoimaan ja toimimaan oikein tilanteissa, jotka voivat johtaa ongelmien syntymiseen”, kertoo Hyttinen.

Muuttunut työnkuva voi aiheuttaa työntekijöissä epävarmuutta. Organisaatio voi tarvittaessa järjestää työntekijöille lisäkoulutusta tai räätälöidä työnkuvat vastaamaan työntekijöiden ydinosaamista.

”Organisaation tavoitteet toteutuvat vain ihmisten kautta. Henkilöstön mukaan saamiseen ja tavoitteiden ymmärrettävyyteen panostaminen on investointi, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin”, summaa Hyttinen.

Lisätietoja: www.coronaria.fi

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 02/2020

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 3/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »