mainos_1053

Johtaminen
Yrityskulttuuri

BLOGI

Avain pandemian jälkeisiin kasvutavoitteisiin on työntekijäkokemuksen kehittäminen – puhutaanko siitä oikealla foorumilla?

Kirjoittajat: Riikka Hyytiäinen ja Sonja Åhman

artikkelikuva: Avain pandemian jälkeisiin kasvutavoitteisiin on työntekijäkokemuksen kehittäminen – puhutaanko siitä oikealla foorumilla?

Riikka Hyytiäinen ja Sonja Åhman

Miten teillä johdetaan työntekijäkokemusta? Onko aihe säännöllisesti johtoryhmän agendalla? Koronapandemian myötä työntekijäkokemus on asettunut valokeilaan. Moni organisaatio tarkastelee parhaillaan toimintakulttuuriaan ja johtamiskäytäntöjään, ja piirustuspöydällä on luonnoksia tulevaisuuden työstä.

Susanna on loppusuoralla opinnoissaan. Puoli vuotta ennen valmistumista tekoäly ehdottaa hänelle parhaiten soveltuvia työnantajia. Susanna valitsee yrityksen, jonka arvomaailma vastaa hänen omaansa.

Ennen ensimmäistä työpäivää Susanna saa kotiinsa VR-lasit ja tapaa virtuaalivalmentajan, jonka avulla hän perehtyy yritykseen, tulevaan tiimiinsä ja täydentää profiilin, joka sisältää osaamisen, vahvuudet ja sen mikä tekee hänelle työstä merkityksellisen.

Pari kuukautta työskenneltyään Susanna saa raportin, jossa kerrotaan millaiset työolosuhteet ovat hänen hyvinvointinsa, luovuuden ja suorituskyvyn kannalta otollisimmat. Sen pohjalta Susanna valitsee itse tulevan esihenkilönsä ja miten haluaa tulla palkituksi.

Kasvutavoitteisiin ihmiskeskeisellä johtamisella

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvä työntekijäkokemus on suorassa yhteydessä myönteiseen asiakaskokemukseen ja liiketoiminnan menestymiseen. Accenturen Care to do better -raportin mukaan 41% työntekijöistä Euroopassa pohtii tällä hetkellä uramuutosta. Koronapandemian myötä työmarkkinat ovat entistä laajemmat ja paikasta riippumattomat. Etulyöntiasemassa ovat yritykset, jotka tunnetaan positiivisesta työntekijäkokemuksesta.

Uskomme, että pandemian jälkeisiin kasvutavoitteisiin päästään vain ihmiskeskeisellä johtamisella. Johtavat yritykset ovat asettaneet työntekijäkokemuksen operointimallin ja henkilöstöpalvelujen keskiöön. Ne ovat poistaneet toiminnalliset siilot ja hyödyntävät teknologiaa ja tietoa ennakoidakseen työntekijöiden tarpeita. Tiedon pohjalta kehitetään myös kokemuspolkuja ja muotoillaan helppokäyttöisiä henkilöstöpalveluja yhdessä työntekijöiden kanssa.

Halu ymmärtää ja kyky reagoida ketterästi siihen, mitkä tekijät tukevat tai nakertavat positiivista työntekijäkokemusta erottavat organisaatiot toisistaan. Susannan kaltaiset tulevaisuuden osaajat hakeutuvat yrityksiin, joissa tuetaan työntekijöitä heidän kriittisissä elämänvaiheissaan – oli se sitten uusi tehtävä, joustavat työjärjestelyt, esihenkilöksi tuleminen tai perheenlisäys.

Kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kilpailuetu

Accenturen Care to do better -tutkimuksen mukaan ennen pandemiaa 35% yritysjohdosta koki vastuukseen tukea työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Loppukesästä 2020 luku oli jo 50%. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäksi oleellisesti työn merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne.

Monille korona-aika on kuitenkin näyttäytynyt yksinäisenä puurtamisena. Siksi on tärkeää miettiä, miten rakennamme yhteenkuuluvuutta ja inhimillisiä kohtaamisia virtuaalisessa työssä. Petrattavaa olisi myös kannustavan ympäristön kehittämisessä, eli siinä miten työntekijät kokevat voivansa nostaa esiin huolia ja esittää ideoita ilman pelkoa epäonnistumisesta.

Hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät ovat yrityksille kilpailuetu. Pandemia läpivalaisi johtoryhmän kyvyn reagoida kriisiin. Organisaatiot, joille työntekijäkokemuksen kehittäminen on ollut osa liiketoimintastrategiaa jo pitkään, reagoivat henkilöstön tarpeisiin päivissä ja sen jälkeen jatkuvasti toiveita kuulostellen.

HR-johtaja muutoksen vauhdittajina

Moderni HR johtaja vastaa yhdessä muiden johtoryhmän jäsenten kanssa työntekijäkokemuksen kehittämisestä ja yksilöiden, tiimien ja organisaation suorituskyvystä ja hyvinvoinnista. Hänelle paluu normaaliin ei tarkoita paluuta vanhaan. Fokus on jo siirtynyt yrityskulttuurin, johtamisen ja työnantajakuvan kirkastamiseen, jotta ne resonoisivat huippuosaajien mielissä.

Mielestämme työntekijäkokemuksen uudistaminen tarkoittaa ennen kaikkea rakenteellisia uudistuksia sen suhteen, miten henkilöstöpalvelut on järjestetty, johdettu ja miten työntekijöiden ääni pääsee esille niiden kehittämisessä.

Teknologialla höystetyt kokemukset tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä, ideoida, innovoida ja luoda todellista liiketoiminnan arvoa – missä ja milloin tahansa. Mikään ei kuitenkaan korvaa rohkeaa johtamista ja aitoja ja inhimillisiä kohtaamisia päivittäisessä työssä.

Kirjoittajat:
Riikka Hyytiäinen ja Sonja Åhman ovat muutoksen, tulevaisuuden työn ja organisaatiokulttuurin asiantuntijoita, joiden intohimo on työntekijäkokemuksen kehittäminen. Molemmat työskentelevät Accenturen Talent & Organization konsultointipraktiikassa.

Lähteet:

Care to do better. Building trust to enhance employee potential and leave your people and your business Net Better Off. Accenture 2020. Lue julkaisu.

Reimagining the employee experience. Accenture 2020. Lue julkaisu.

Julkaistu: 04/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viesti
mainos_1069
mainos_1066Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »