mainos_1081

TOIMITUKSELTA

Serendipiteetin seireeninkutsu

Tunnetko jo serendipiteetin? – Jos et, ei se mitään. Ymmärrys serendipisyydestä ei ole levinnyt vielä laajasti Suomessa, vaikka se on olennainen osa asiantuntijatyötä.

Sere--mikä? – Serendipiteetti viittaa eräänlaiseen onnekkaaseen sattumaan, jotka ovat toki yliedustettuina Hollywoodin romanttisissa komedioissa, mutta myös monen innovaation ja liike-elämän läpimurron takana. Työterveyslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan serendipisyyskokemukset ovat sangen tavallisia asiantuntijatyössä: TTL:n Yhteensattumia-kyselyn vastaajista yli puolet (54 %) arvioi kohtaavansa työssään usein hyödyllistä tietoa, ideoita tai asioita, joita ei ollut etsimässä. Naisilla nämä kokemukset olivat tavallisempia kuin miehillä.

Serendipiteetti ohjaa näkymättömällä kädellään asiantuntijatyötä, mutta sattuman merkitys jää usein huomaamatta suunnittelun, rationaalisuuden sekä kiireen umpikyllästämässä työelämässä. TTL:n tutkimuksen mukaan onnekkaita sattumia tapahtui erityisesti omalla työpaikalla, työpaikan epämuodollisissa kohtaamisissa tai työtä tehdessä: työntekijä esimerkiksi odotti kahvia kahviautomaatilla ja sattui kuulemaan jotakin merkittävää. Myös työpaikan ulkopuoliset tapahtumat ja tapaamiset sekä koulutukset olivat merkittäviä onnekkaita sattumapaikkoja.

Liika kiire kuitenkin tappaa serendipiteetin. Jos vain ravataan laput silmillä eteenpäin, ei jää aikaa havaita uutta, tarttua ideoihin tai viedä niitä käytäntöön. Uudistuminen edellyttää aikaa ja ihmismieli janoaa sivupolkuja, joita vaeltaa.

Tutkimuksen valossa kaikkinainen sosiaalinen vuorovaikutus ja ihmisten kasvokkainen kohtaaminen näyttivät olevan niitä keskeisimpiä serendipisyyskokemusten lähteitä asiantuntijatyössä. Tutkimuskyselyt ja -haastattelut kuitenkin tehtiin ennen koronapandemiaa – joten voisi olettaa, että serenpiditeettitasot ovat organisaatioissa romahtaneet. Teams-palaverissa säkenöivää sattumasynergiaa esiintyy aika harvoin.

Erikoistutkija Marja Känsälä Työterveyslaitoksesta kuitenkin uskoo, että myös etätyön käytännöt voivat tukevat kohtaamisia. Tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi virtuaaliset kahvi- ja lounastauot tai kävelypalaverit kollegoiden kanssa puhelimessa puhuen.

Vanhempi asiantuntija Minna Toivanen Työterveyslaitoksesta lisää, että esihenkilön tulee varmistaa, että vuorovaikutus säilyy myös etätyöolosuhteissa, joissa vuorovaikutus toki on erilaista. Yhteisiin virtuaalisiin kohtaamisiin on hyvä esimerkiksi jättää aikaa ja tilaa kuulumisten vaihtoon.

Ja jahka korona viimein karistetaan kansakunnan niskasta ja kahvihuoneet ovat taas käytössä, serendipiteetti voidaan nostaa koko kansan salaiseksi aseeksi. TTL ehdottaa, että organisaatiot fasilitoivat työryhmien, tiimien ja työyhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja luovat paikkoja onnekkaille kohtaamisille. Tai vähän rennommin ilmaistuna: mene ihmisten pariin avoimin mielin ja katso, mitä siitä seuraa.

TTL:n tutkimuksen mukaan tyypillisiä yhteensattumien tuottamia hyötyjä olivat työn kannalta uudet tai hyödylliset ideat, tuotokset, toimintatavat tai ratkaisut. Toisinaan onnekkaasta sattumasta voi hyötyä koko organisaatio, jos se johtaa esimerkiksi uuden merkittävän asiakkaan luo tai jos kyseessä on uusi tuoteidea.

Serendipiteetti voi siivittää asiantuntijan omaa työtä ja sattumilla voi olla vaikutusta myös urapolun kannalta; yksi tutkimusaineistossa usein mainittu hyöty oli uusi työpaikka tai uusi rooli organisaatiossa.

Onnellisten tähtien alla syntyneet yhteensattumat voivat olla erityisen merkittäviä työn uudistumisen näkökulmasta. Siksi työpaikoilla kannattaa ihan oikeasti miettiä eri tapoja ”tuotteistaa” tsägäsattumia, vaikka digitalisaatio, infoähky ja aikapaineet meitä kuinka yrittävät kampittaa.

Kohti Kansallista Serendipiteetti-ohjelmaa!

Petri Charpentier

Julkaistu: 04/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »