mainos_1081

Hyvinvointi
Johtaminen (etätyö, hybridityö)

Yli 80 HR-päättäjää arvioi: Näin etä- ja hybridityö muuttavat työhyvinvointia

artikkelikuva: Yli 80 HR-päättäjää arvioi: Näin etä- ja hybridityö muuttavat työhyvinvointia

Etä- ja hybridityö on vaikeuttanut organisaatioiden kykyä seurata ja tukea hyvinvointia. Hyvinvoinnin tukemisen tärkeyteen on herätty korona-aikana, ja vain kolmasosa vastaajista piti nykyisiä toimenpiteitä toimivina ja riittävinä.

Tutkimus toteutettiin Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen Strategy Fieldwork -kurssin osana ja sen toimeksiantajana oli suositun HeiaHeia for Workplaces -palvelun kehittäjä Habito Health Oy. Kyselyyn osallistui HR-päättäjiä yli 80 eri kokoisesta ja useiden toimialojen yrityksistä, jotka työllistävät yhteensä lähes 200 000 työntekijää. Raportti on ladattavissa maksutta toimeksiantajan sivulta.

Ei paluuta entiseen - uusia ratkaisuja tarvitaan

Noin 75% tutkimukseen osallistuneista HR-ammattilaisista arvioi, että koronan myötä etä- ja hybridityön käytänteet ovat muuttuneet pysyvästi. Jatkossa etätöitä tullaan tekemään selkeästi aiempaa enemmän.

Etä- ja hybridityö on toisaalta vaikeuttanut yritysten kykyä seurata ja tukea hyvinvointia. Yli kahdeksan kymmenestä HR-ammattilaisesta arvioi, että hyvinvoinnin seuraaminen on vaikeutunut ja lähes yhtä moni on kokenut myös työhyvinvoinnin edistämisen aiempaa haasteellisemmaksi. Vain kolmasosa vastaajista piti nykyisiä toimenpiteitä riittävinä ja toimivina vastaamaan etätyöajan haasteita. Työpaikoille on syntynyt akuutti tarve uudenlaisille hyvinvoinnin seuranta- ja toimenpidemalleille.

Panostuksilla on saavutettu vaikuttavuutta

Etätöissä hyvinvointia ovat haastaneet mm. kokemus yksin puurtamisesta ja yhteisöllisyyden puute, huono ergonomia sekä liikkumattomuus ja työn sekä vapaa-ajan sekoittuminen.

Joka kuudennessa työpaikassa muuttuneisiin olosuhteisiin on reagoitu lisäämällä investointeja. Kuitenkin enemmistö yrityksistä on investoinut hyvinvointiin korona-aikana aiempaa vähemmän ja noin kolmasosassa investointien määrä on säilynyt ennallaan.

Tutkimus paljasti yhteyden hyvinvointibudjetin ja työhyvinvointitoiminnan toimivuuden välillä. Yritykset, joissa oli korkeampi hyvinvointibudjetti, arvioivat kykynsä seurata ja tukea työntekijöiden hyvinvointia paremmaksi kuin vähemmän investoivissa yrityksissä. Tulevaisuudessa lähes joka kolmas yritys arvioi kasvattavansa hyvinvoinnin tukemiseen käytettävää summaa.

Heiaheia

Mitä tulevaisuuden hyvinvointiratkaisuilta odotetaan

Tutkimuksen perusteella moni organisaatio on herännyt henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen tärkeyteen korona-aikana.

Kun työyhteisö on hajaantunut etäkonttoreille ja toimistolla vietetään tulevaisuudessakin entistä vähemmän aikaa, nousi ylivoimaisesti tärkeimmäksi kriteeriksi hyvinvointiratkaisun tasapuolinen saatavuus kaikille työntekijöille.

Toinen merkittävä arviointikriteeri oli yhteisöllisyyden tukeminen. Yksinäisyyden ja yhteisöllisyyden puutteen on havaittu eri tutkimuksissa haastavan hyvinvointia etätyössä. Tulevaisuuden työhyvinvointiratkaisuilta odotetaankin tukea ja apua haasteen ratkaisuun.

Tärkeiksi kriteereiksi mainittiin myös työyhteisön toiveet ja mielipiteet sekä sopivuus mahdollisimman isolle osalle työntekijöistä työnkuvasta riippumatta.

Yli puolet vastaajista arvioi teknologian roolin lisääntyvän tulevaisuudessa.

Tutkimuksen löydökset näkyvät vahvasti jo nyt

HeiaHeian toimitusjohtaja Olli Iso-Mustajärvi vahvistaa tutkimuksen havainnot: “Yritykset ovat hakeneet aikaisempaa aktiivisemmin uudenlaisia tapoja tukea hyvinvointia. Nyt haetaan erityisesti etätöihin sopivia ratkaisuja yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Tämä on näkynyt konkreettisesti HeiaHeia for Workplaces -palvelun kysynnän nopeana kasvuna sekä Suomessa että kansainvälisesti.”

Lisätietoja: www.heiaheia.com/workplaces

Heiaheia

Julkaistu: 09/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viesti
mainos_1066
mainos_1069Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »