mainos_1027

HR-järjestelmät
Hyvinvointi
Työaika (työajan seuranta)
Yrityskulttuuri

Kuinka tukea henkilöstön hyvinvointia työn murroksessa?

artikkelikuva: Kuinka tukea henkilöstön hyvinvointia työn murroksessa?

Työelämä on muutoksessa ja se muokkaa tapojamme tehdä työtä tulevaisuudessa. Kun työstä tulee ajasta ja paikasta riippumatonta, vaatii työ tekijältään yhä enemmän itseohjautuvuutta. Samalla työntekijät odottavat yrityksiltä avoimuutta ja vastuullisuutta sekä työltä merkityksellisyyttä. Miten yritykset voivat varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa?

Koronapandemia vauhditti yritysten digiloikkaa ja lisäsi virtuaalisesti tapahtuvaa työtä, mikä loi uudenlaisia haasteita johtamiselle. Kuinka johtaa työntekijöitä, jotka voivat olla fyysisesti missä päin maailmaa tahansa? Toisaalta osa työstä edellyttää edelleen fyysistä kohtaamista, kuten hoivatyö. Tällaisen fyysiseen kohtaamiseen perustuvan työn tulevaisuuden haasteet näyttäytyvät erilaisina verrattuna paikkariippumattomaan asiantuntijatyöhön.

Työelämän muutokset vaativat johtamiskäytäntöjen päivittämistä huolimatta siitä, missä työtä tehdään. Työntekijät vaativat yrityksiltä yhä enemmän vastuullisuutta ja päätöksenteon avoimuutta. Lisäksi työntekijät arvostavat mahdollisuutta vaikuttaa omaan työnkuvaansa, oman osaamisen kehittämistä, kohtuullisia työoloja sekä yhdenvertaisuutta. Vaikka työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän itseohjautuvuutta, tarve johtamiselle ei ole poistunut – sen rooli on vain muuttunut.

Näin varmistat henkilöstön hyvinvoinnin muuttuvassa työelämässä

Työhyvinvointiin panostaminen kannattaa, sillä hyvinvoivat työntekijät viihtyvät työssään ja jaksavat paremmin. Tässä muutama konkreettinen vinkki työhyvinvoinnin varmistamiseen organisaatiossanne.

Aseta selkeät tavoitteet. Epävarmuus yrityksen missiosta voi johtaa tilanteeseen, jossa työntekijöiden on vaikea sitoutua yritykseen. Varmista, että työntekijät ymmärtävät oman roolinsa strategian toteuttamisessa ja aseta selkeät, konkreettiset tavoitteet yhdessä henkilöstön kanssa.

CTA

Mahdollista ja tue, älä kyttää ja valvo. Luota siihen, että työntekijät tietävät itse, miten he parhaiten tekevät työnsä. Mieti tarkkaan, miten työsuoritusta mitataan – onko Teamsissa eniten paikalla ollut ahkerin työntekijä? Asiantuntijatyössä tehdyt työtunnit eivät aina korreloi työn tuottavuuden kanssa, mutta työajanseuranta voi auttaa varmistamaan, että henkilöstön työkuorma ei pääse kasvamaan liian suureksi. Tässä auttavat mobiilissa toimivat työajanseurantasovellukset.

Vaali oppimista ja tue urakehitystä. Merkityksellinen työ, mahdollisuudet kehittyä sekä uralla eteneminen nousevat monille tärkeimmiksi asioiksi työssä, jopa korkean palkan edelle. Jos haluat sitouttaa työntekijät yritykseesi, tarjoa selkeät oppimispolut. Käy jokaisen työntekijän kanssa tavoitteet säännöllisesti läpi ja tue heitä niiden saavuttamisessa.

Tue teknologialla henkilöstön hyvinvointia. Nykyaikainen HR-järjestelmä mahdollistaa henkilöstötietojen tietoturvallisen säilyttämisen yhdessä paikassa niin, että ne ovat HR:n, esihenkilöiden ja työntekijöiden käytettävissä. Kun samassa järjestelmässä voi seurata lomia, poissaoloja, kehityskeskusteluja, osaamisia ja palkankorotuksia, voivat esimiehet ja henkilöstöhallinto keskittyä paperien pyörittelyn sijaan yrityksen tärkeimpään voimavaraan – ihmisiin.

Saima HR -järjestelmä tukee henkilöstöammattilaisen työtä: www.visma.fi/saima-hr

Tutustu HR-työkaluihin

Julkaistu: 10/2022

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »