mainos_1038

Työlaki (Whistleblower)
Yrityskulttuuri

Lakisääteinen ilmoituskanava auttaa riskien hallinnassa

artikkelikuva: Lakisääteinen ilmoituskanava auttaa riskien hallinnassa

Yritysten itsesääntelystä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Stina Wikberg, Keskuskauppakamari.

Ilmoituskanavan perustamisen siirtymäaika on käynnissä parhaillaan. Ilmoituskanava on hyvä väline vastuullisen organisaatiokulttuurin rakentamiseen ja riskien hallintaan. Hyvin toteutettu kanava palvelee kaikkia osapuolia.

Ilmoittajien suojelua koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2023. Vähintään 50 henkilöä työllistävien organisaatioiden tulee perustaa väärinkäytösten ja epäeettisen toiminnan ilmoittamiseen tarkoitettu ilmoituskanava. Kanavan kautta tehdyt ilmoitukset ovat luottamuksellisia.

Organisaatioiden, jotka työllistävät 50-249 henkilöä, on avattava ilmoituskanava 17.12.2023 mennessä. Tätä suuremmissa organisaatioissa siirtymäaika päättyy 31.3.2023.

”Voidakseen hallita riskejä viisas liiketoimintajohtaja haluaa kuulla ensimmäisenä organisaation toiminnassa ilmenevistä ongelmista. Ilmoituskanavan avulla ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa, jolloin vältytään mainehaitoilta ja taloudellisilta tappioilta”, sanoo yritysten itsesääntelystä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Stina Wikberg Keskuskauppakamarilta.

Ilmoituskanava on erittäin hyvä väline organisaatiokulttuurin rakentamisessa. Avoin ja läpinäkyvä toiminta ja viestintä väärinkäytösten ehkäisyssä on osa vastuullista organisaatiokulttuuria ja parantaa työilmapiiriä.

Helppokäyttöinen ilmoituskanava-palvelu vastaa yrittäjien tarpeisiin

Ilmoituskanavan toteuttamiseen on varattava riittävästi resursseja. Suunnitteluvaiheessa on pohdittava muun muassa ketkä organisaatiossa käsittelevät ilmoitukset ja millaisiin toimiin ilmoitusten pohjalta ryhdytään.

”On tärkeää, että puolueettomia ja riippumattomia käsittelijöitä on useampia kuin yksi. Kaikki ilmoitukset on rekisteröitävä, ja ilmoituksen tekijälle on kommunikoitava kolmen kuukauden kuluessa mitä toimenpiteitä on tehty”, sanoo Wikberg.

Ilmoituskanavan toteutustapa on vapaasti organisaation valittavissa. Ilmoituskanavan voi hankkia myös ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Keskuskauppakamari tarjoaa organisaatioille neuvontaa sekä Ilmoituskanava-palvelua. Helppokäyttöinen palvelu on kehitetty yhteistyössä kotimaisen ohjelmistotalon ja tietoturva-alan yrityksen kanssa.

”Anonymiteetti ja tietosuoja on huomioitu kattavasti palvelun kehittämisessä. Ilmoituskanava-palvelun kautta voi kommunikoida ilmoittajan kanssa tietoturvallisesti ja anonyymisti”, Wikberg lisää.

Lisätietoja: ilmoituskanava.fi ja kauppakamari.fi

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 01/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 1/2024

HR viesti
mainos_1031
mainos_1042Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »