mainos_1038

HR-järjestelmät

Moderni HR-järjestelmä on pk-yritykselle kilpailuvaltti

Myös pienet ja keskisuuret yritykset hyötyvät nykyaikaisesta HR- ja palkkahallinnon järjestelmästä

artikkelikuva: Moderni HR-järjestelmä on pk-yritykselle kilpailuvaltti

Suomen SD Worxiin on perustettu yksikkö, joka keskittyy palvelemaan ensisijaisesti pk-yrityksiä. Euroopan johtavan henkilöstö- ja palkkapalvelujen tarjoajan tavoite on tuoda edistyksellinen HR- ja palkkahallinnon järjestelmä myös suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten ulottuville.

”Nykyaikainen HR-järjestelmä voi olla pk-yritykselle kilpailuvaltti osaajapulan vallitessa”, kertoo SD Worxin Liiketoimintajohtaja Petteri Hannula.

”Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä palkanlaskenta on usein tilitoimiston vastuulla, mutta tilitoimistoilta puuttuu henkilöstöhallinnon erityisosaaminen. Modernille HR-järjestelmälle on selkeä tarve. Tavoitteemme on auttaa pk-yrityksiä palkanlaskennan lisäksi HR-palveluissa yrityksen koko elinkaaren ajan.”

Hannulan mukaan sekä asiakaskokemus että työntekijäkokemus parantuvat, kun HR-asiat hoidetaan ammattitaidolla. Henkilöstön työtyytyväisyys kasvaa, kun esimerkiksi palkanlaskenta, poissaolot ja lomat perustuvat aina paikkansapitäviin tietoihin ja työntekijä voi päivittää tietojaan myös mobiililaitteilla, missä vain ja milloin vain.

Yrityksen kasvaessa HR-osaaminen on välttämätöntä

Monissa pk-yrityksissä HR-asioista vastaa oman työnsä ohella toimitusjohtaja, perustaja tai toimistopäällikkö. Tällaisissa yrityksissä ei yleensä ole päätoimista henkilöstöhallinnon ammattilaista.

kuva
Petteri Hannula

”Henkilöstömäärän kasvaessa yli 20:n tarvitaan HR:n erityisosaamista. Silloin yritys tulee yhteistoimintalain velvoitteiden piiriin. Ennen kuin yrityksessä otetaan käyttöön merkittävä muutos, vaikutuksia on käsiteltävä niiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa, joita asia koskee. Silloin yritys voi ostaa HR-alan erityisosaamista, esimerkiksi vero- tai lakineuvontapalveluita, pk-yrityksiin keskittyneeltä toimijalta tai vuokrata HR-päällikön avuksensa”, Hannula muistuttaa.

Työkaluja myös suorituksen johtamiseen

Monissa pk-yrityksissä ei vielä kehityskeskustelujen lisäksi ole panostettu esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyihin tai edes työajan seurantaan, vaikka se on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

”Voimme auttaa pk-yritystä myös muutostilanteissa, YT-neuvotteluissa, henkilöstön osaamisen kehittämisessä, verotuksessa tai ulkomaankomennuksissa. Tarjoamme kokemusta, erityisosaamista ja edistyksellisen, jatkuvasti kehittyvän HR-järjestelmän.”

Lisätietoja: Ratkaisut pk-yrityksille | SD Worx

Julkaistu: 03/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 1/2024

HR viesti
mainos_1042
mainos_1031Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »