mainos_1059

Johtaminen
Koulutus
Yrityskulttuuri

Monimuotoisuus kilpailuvaltiksi hyvällä johtamisella

artikkelikuva: Monimuotoisuus kilpailuvaltiksi hyvällä johtamisella

Monimuotoisen työyhteisön osaaminen on laaja-alaista ja tuo kilpailuetuja organisaatiolle. Monimuotoisen työyhteisön johtaminen vaatii puolestaan ymmärtämistä ja työkaluja erilaisten tilanteiden käsittelyyn.

Monimuotoisuusosaaminen auttaa työyhteisöjä ja organisaatioita ymmärtämään erilaisia asiakasryhmiä ja tarjoamaan palveluja erilaisiin tarpeisiin. Monimuotoisuus voidaan tuoda myös organisaation voimavaraksi johtamisen avulla. Tällöin taustoiltaan ja osaamisprofiileiltaan erilaiset työntekijät puhaltavat yhteen hiileen.

”Monimuotoinen työyhteisö on muutosjoustava ja moninäköalainen. Työyhteisön monimuotoisuuden avulla organisaatio kykenee sopeutumaan muutoksiin ja murroksiin”, sanoo työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, PsT Pauli Kallio Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksesta.

Työyhteisön rooli uusien työntekijöiden sitouttamisessa on suuri, joten monimuotoisuuden johtaminen tukee myös rekrytointien onnistumista.

”Kun monimuotoisuutta osataan johtaa ja tukea, työntekijät kokevat yhteenkuuluvuutta työyhteisöön ja työhyvinvointi kasvaa. Samalla innovatiivisuus lisääntyy, mikä tuo yritykselle kilpailuetua”, sanoo jatkuvan oppimisen suunnittelija Senni Pykäläinen Itä-Suomen yliopistosta.

Itä-Suomen yliopisto

Johtamista kehittämällä monimuotoisuus kukoistukseen

Monimuotoisuuden johtamisessa ensimmäisenä askeleena on monimuotoisuuden, etuoikeuksien ja ajatteluvinoumien tunnistaminen sekä yhteisöllisyyttä, keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta tukevien käytäntöjen kehittäminen.

”Psykologisesti turvallisen työympäristön luominen on avainasemassa, jotta monimuotoisuus voi kukoistaa. Psykologisesti turvallisessa ympäristössä työntekijät voivat tuoda esiin ideoitaan ja huolenaiheitaan ilman pelkoa nolatuksi tai torjutuksi tulemisesta”, Kallio sanoo.

Psykologisesti turvallisella työpaikalla jokainen työntekijä tulee kohdatuksi tasavertaisesti taustastaan tai asemastaan riippumatta ja jokaista arvostetaan työyhteisön jäsenenä.

Organisaation johdon sitoutumisen merkitys monimuotoisuuden hyödyntämisessä ja turvallisen työympäristön luomisessa on suuri. Tavoitteiden saavuttamiseksi esihenkilöt tarvitsevat työkaluja muun muassa erilaisten arvojen ja konfliktien käsittelyyn.

”Johdon ja esihenkilöiden osaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta käytänteitä ja toimintatapoja voidaan tarkastella monimuotoisuuden silmälasien läpi. Asioita on lähestyttävä useista erilaisista näkökulmista, jotta ymmärretään, millaisena työyhteisö näyttäytyy esimerkiksi henkilölle, joka ei puhu suomea äidinkielenään”, sanoo Pykäläinen.

CTA

Kouluttautuminen antaa työkaluja johtamiseen

Jatkuva oppiminen auttaa johtajia kehittämään osaamistaan muuttuvan työelämän ehdoilla. Itä-Suomen yliopiston Executive MBA eli UEF EMBA -asiantuntijaohjelman voi suorittaa työn ohella. Ohjelman laajasta tarjonnasta voi poimia myös erillisiä opintojaksoja.

”Henkilökohtaisen johtajuuden opintojaksolla omaa johtajaidentiteettiä voi tunnistaa ja vahvistaa henkilökohtaisen valmennuksen avulla. Valmennus tarkentaa esihenkilön roolia itsensä ja muiden johtajana sekä auttaa esihenkilöä toimimaan oikeudenmukaisesti kaikkia työyhteisön jäseniä kohtaan”, Kallio kertoo.

Työkaluja monimuotoisuuden potentiaalin hyödyntämiseen ja johtamiseen voi hankkia esimerkiksi UEF EMBA – Uuden työn johtaminen -opintojaksosta tai edullisista avoimen yliopiston osaamiskokonaisuuksista työyhteisölle. Teemasta voidaan suunnitella myös yrityksen tarpeeseen oma täydennyskoulutus tai valmennus.

Senni Pykäläinen

Itä-Suomen yliopisto

Senni työskentelee jatkuvan oppimisen suunnittelijana Itä-Suomen yliopistossa. Sennin intohimoja ovat monimuotoisuuden ja osallisuuden kehittäminen ja kansainvälinen yhteistyö.

Pauli Kallio

Itä-Suomen yliopisto

Paulilla on vankka kokemus johtajien ja työyhteisöjen kouluttamisesta ja valmentamisesta Itä-Suomen yliopistossa, mm. EMBA-asiantuntijaohjelmassa. Paulin sydän sykkii mm. organisaatioiden uudistamisen, positiivinen työpsykologian ja rekrytointiosaamisen mahdollisuuksille.

Varaa 20 minuutin tarvekartoitus Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen asiantuntijan kanssa.

Tutustu jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin!

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 08/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viesti
mainos_1066
mainos_1069Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »