mainos_1021

Johtaminen
Koulutus
Yrityskulttuuri

Jatkuva oppiminen on ainoa kestävä kilpailuetu

Työelämä muuttuu nopeasti – yritysten on panostettava enemmän osaamisen kehittämiseen

artikkelikuva: Jatkuva oppiminen on ainoa kestävä kilpailuetu

Eliisa Valkonen työskentelee Visma Finlandilla Country HR-roolissa sekä People and Culture Directorina kolmessa eri Visma-yhtiössä. Eliisalla on lähes 20 vuoden kokemus erilaisista henkilöstö- ja johtamistehtävistä.

Muuttuva työelämä edellyttää uusia taitoja, ja organisaatioiden puuttuva osaaminen uhkaa muodostua jopa kasvun esteeksi. Miten yritykset ja HR-ammattilaiset voivat rakentaa oppimisen kulttuuria ja varmistaa yrityksen kilpailukyvyn nyt ja tulevaisuudessa?

Työelämä muuttuu nopeammin kuin koskaan, ja monet aiemmin tärkeinä pidetyt taidot menettävät merkityksensä. Esimerkiksi tekoälyn arkipäiväistyminen ja osaajien niukkuus edellyttävät yrityksiltä muutosta. Organisaatioiden puutteellinen osaaminen rajoittaa niiden kasvua jo enemmän kuin pääoman saatavuus. Tämä asettaa meille HR-ammattilaisille haasteen: mitä osaamista tarvitsemme organisaatiossa nyt ja tulevaisuudessa?

Monessa yrityksessä ollaan tilanteessa, jossa työntekijöiden nykyinen osaaminen ei vastaa organisaation tulevaisuuden tarpeita. Työntekijöiden näkökulmasta uramahdollisuuksien hahmottaminen yrityksen sisällä on haastavaa, eivätkä nykyiset tarjolla olevat tehtävät kiinnosta. Selkeän urapolun puuttuminen saa monet miettimään työpaikan vaihtoa. Työntekijät haluavat muutosta, mutta eivät välttämättä tiedä tarkalleen, mitä se voisi olla. Organisaatioiden tulisikin pystyä kuvaamaan näitä mahdollisuuksia yrityksen sisällä.

Visma Enterprise Oy

Oppiminen luo kasvua

Meidän on siis ratkaistava, miten mahdollistamme kehittymisen olemassa oleville työntekijöille ja samalla säilymme mielenkiintoisina myös potentiaalisille uusille osaajille. Oppiminen on tässä avainasemassa, sillä se luo pohjan sekä yrityksen että yksilön kasvulle ja menestykselle. Mutta miten oppiminen on muuttunut ja millaisessa murroksessa olemme tällä hetkellä kasvun näkökulmasta?

Yrityksen johdon tulee huomioida entistä paremmin oppimisen yksilölliset tarpeet ja samalla luoda muutostahtia vastaavia oppimisrakenteita. On tärkeää muistaa, että oppiminen ei rajoitu pelkästään muodollisiin koulutuksiin. Työarjessa tapahtuva ongelmanratkaisu ja työssä oppiminen muodostavat merkittävän osan oppimisesta. Parhaat tulokset saavutetaan silloin, kun oppiminen on sidoksissa työarjen todellisiin haasteisiin.

CTA

Rakenna oppimisen kulttuuri

Oppiminen on vahvasti myös organisaatiokulttuurinen asia. Yksi keskeinen piirre oppimisen kulttuurissa on tiedon jakaminen kollegoiden kesken ja työyhteisön yhteinen pyrkimys tekemisen parantamiseen. Tärkeää on myös, että oppiminen ei lähde ainoastaan HR:stä, vaan koko organisaatio kannustaa siihen.

Kun oppimista arvostetaan organisaatiossa korkealle, se heijastuu myös yrityksen strategiaan. Oppiminen on läsnä tavoitteissa ja palkitsemisessa. Lähijohtajille tarjotaan koulutusta, jotta he voivat käydä arjessa keskusteluja oppimiseen ja osaamiseen liittyen sekä tukea yksilöiden kasvua.

Tämä vaatii paljon meiltä HR-ammattilaisilta: tarvitaan helposti saatavilla olevia oppimismateriaaleja, kuten inspiroivia puheenvuoroja, kursseja ja webinaareja. Erilaiset kehityspolut yrityksen sisällä tulisi olla kuvattuna ja visualisoituna.

Jokaisella on päävastuu omasta oppimisestaan. Silti jos jätämme oppimisen ainoastaan työntekijöiden vastuulle, emme pysty hyödyntämään opittuja taitoja organisaation tasolla.

Yrityksen näkökulmasta voidaankin todeta, että organisaation jatkuva oppiminen on ainoa kestävä kilpailuetu. Kun oppimista tapahtuu sekä yksilö- että työyhteisötasolla, organisaatio pysyy markkinoilla kilpailukykyisenä ja menestyy myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja: www.visma.fi, HR-oppimispankki

Julkaistu: 06/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »