mainos_1081

Koulutus
Valmennus
Yrityskulttuuri

Strateginen henkilöstöjohtaminen vaatii vahvaa osaamista

Valjasta muutos mahdollisuudeksi Executive HR -ohjelman tarjoamien työkalujen avulla

artikkelikuva: Strateginen henkilöstöjohtaminen vaatii vahvaa osaamista

Kuvassa Juha Äkräs, yksi ohjelman kouluttajista.

Liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Osa muutoksista, kuten digitalisaatio ja tekoäly, saattavat muuttaa ammattien logiikkaa perustavanlaatuisesti. Miten HR-ammattilaiset voivat tunnistaa muutoksen aiheuttamat haasteet omassa organisaatiossa ja tuoda niihin ratkaisuja?

Dagmar Oy
Hertta Vuorenmaa

”Muutos vaatii organisaatiolta ja HR-funktiolta kriittistä ajattelua ja kykyä arvioida muuttunutta tilannetta. Kaikkiin työtehtäviin tarvitaan muutoksen myötä uusia työkaluja ja näkökulmia. Organisaation sisällä HR:n tehtävänä on fasilitoida muutosta”, sanoo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella tutkimusjohtajana ja yliopiston lehtorina sekä Aalto EE:n valmentajana työskentelevä FT Hertta Vuorenmaa.

Organisaatiosta riippuen muutoksen tuomia haasteita voivat olla esimerkiksi osaajapula, muutosjohtaminen ja muutosviestintä tai DEI-teemat. HR-ammattilaisen ei tarvitse jäädä yksin etsimään ratkaisuja: Aalto EE:n Executive HR -ohjelma antaa työkaluja strategisen henkilöstöjohtamisen parantamiseen.

Dagmar Oy
Anne Pietikäinen

”Englanninkielisenä toteutettavan Executive HR -ohjelman painopistealueita kehitetään vuosittain vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita. Ohjelma auttaa HR-ammattilaisia tuomaan ajattelunsa strategiselle tasolle sekä ohjaa reflektoimaan ja ratkaisemaan oman organisaation haasteita”, kertoo ohjelmajohtaja Anne Pietikäinen Aalto EE:stä.

Syvennä osaamistasi asiantuntijoiden valmentamana

Executive HR -ohjelma koostuu kolmesta koulutusjaksosta, joita vetävät ansioituneet valmentajat Aalto-yliopiston sisältä ja yhteistyökumppaniverkostoista. Ohjelman painopistealueiden muuttuessa valmentajiksi kutsutaan alan parhaat asiantuntijat. Uusin tutkimustieto integroidaan opetukseen ja käsiteltäviä teemoja pohditaan teoreettisten työkalujen avulla.

”Ohjelma ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan osallistujia valmennetaan kohtaamaan erilaisia haasteita ja tarkastelemaan niitä kokonaisvaltaisesti useista teoreettisista lähtökohdista oman organisaation viitekehyksessä. Case-työskentely tuo konkretiaa ohjelmassa käsiteltäviin akateemisiin teorioihin. Teorioita käytetään linsseinä, joiden läpi tapauksia tarkastellaan”, kuvailee Vuorenmaa.

Valmentajat tukevat osallistujien osaamisen syvenemistä ja tarjoavat työkaluja oman työn kehittämiseen. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden ohjelmaan osallistuvien HR-ammattilaisten kanssa. Kollegiaalinen tukiverkko on mukana oman työn kehittämisessä ohjelman jälkeenkin.

”Kehittyminen vaatii rohkeutta ja omalta mukavuusalueelta poistumista. Valmentajatiimimme luo turvallisen oppimisympäristön, jossa osallistujat voivat avoimesti reflektoida oman organisaationsa tilannetta eri näkökulmista”, Pietikäinen sanoo.

Teoreettisen lähestymistavan ja substanssiosaamisen lisäksi osallistujia tuetaan tunneälyn ja sosiaalisen älykkyyden kehittämisessä. Organisaation kipukohtien äärelle pysähdytään pohtimaan miten organisaatiokulttuuria olisi kehitettävä, jotta organisaatio voi sopeutua muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Osallistujien antaman palautteen mukaan ajankohtainen tutkimustieto, teoreettiset työkalut sekä valmentajien ja kollegojen tuki on koettu erityisen arvokkaiksi. Ohjelmaan osallistuminen on antanut teoreettisia työkaluja, joiden avulla voi käydä dialogia oman organisaation kanssa”, Pietikäinen kertoo.

Executive HR -ohjelman seuraava toteutus alkaa 22.5.2024.

Ilmoittaudu mukaan 24.4.2024 mennessä!

Teksti: Merja Maukonen

CTA

Julkaistu: 01/2024

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT