mainos_1081

Hyvinvointi
Johtaminen
Yrityskulttuuri

Unelmien työelämä – mistä yritysjohto haaveilee?

artikkelikuva: Unelmien työelämä – mistä yritysjohto haaveilee?

Mistä yritysjohdossa unelmoidaan ja millaisista muutoksista syntyy parempi työelämä? Muun muassa näihin kysymyksiin Freia Oy hakee vastausta yritysjohdolle suunnatussa DREAMS-tutkimuksessa.

”DREAMS-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka pohjalta työelämää voidaan kehittää kestävämmäksi. Kysely tarjoaa luontevan tilaisuuden pysähtyä pohtimaan työelämää koskevia isoja toiveita. Tammikuussa kerättyihin vastauksiin latautuu luontevasti tulevaisuusorientaatiota”, sanoo Antti Äikäs, DREAMS-tutkimusta toteuttavan Freia Oy:n toimitusjohtaja.

Freia Oy on syntynyt muutosvoimaksi, jonka missiona on tehdä työelämästä pysyvästi parempaa. Tänä vuonna Freia toteutti kolmatta kertaa DREAMS-kyselyn, johon vastasi 249 johtajaa. Vastaajista 232 antoi luvan vastaustensa käyttämiseen tutkimuksen loppuyhteenvedossa.

”Yritysjohdon eniten toivoma positiivinen yllätys maailmassa on geopoliittisen tilanteen rauhoittuminen. Kriisit ovat varjostaneet kuluvaa vuosikymmentä, mikä tuo epävakautta liiketoimintaympäristöön. Saimme kyselyyn vastauksia Suomen lisäksi muualta Euroopasta sekä USA:sta, ja kyllästyminen kriiseihin nousi esiin eri puolilla maailmaa”, kertoo Äikäs.

Freia Oy

Geopoliittisista ja globaaleista kriiseistä huolimatta yritysjohdon näkemys oman organisaationsa nykytilasta on kohentunut: 55 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että henkilöstö ja organisaatio menestyvät, kun kaksi vuotta sitten näin ajatteli 47 prosenttia vastaajista.

”Onnistuneet rekrytoinnit ja osaava henkilöstö nähdään tärkeänä, jotta organisaatio voi menestyä myös tulevaisuudessa. Viime vuosina monet yritykset ovat kärsineet osaajapulasta ja toisaalta henkilöstömäärä on viilattu ohueksi, joten uusien osaajien löytämisen merkitys korostuu”, kertoo työ- ja organisaatiopsykologi ja kauppatieteen tohtori Päivi Frantsi, joka analysoi DREAMS-tutkimuksen tulokset Äikkään sekä kauppatieteen tohtorin Tapani Frantsin kanssa.

Tavoitteena tasapainoinen elämä

Konkreettinen työelämää parantava tekijä on vastaajien mielestä johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen. 31 prosenttia johtajista kaipaa arjessaan ratkaisuja johtamisen haasteisiin tai liiketoiminnan menestystä tukevaan toimintakulttuuriin.

Toisena tärkeänä muutostarpeena johtajat pitävät työn joustavuuden lisäämistä. Myös työn huokoistaminen, paikallisen sopimisen tuomat mahdollisuudet ja työhyvinvointiin panostaminen olisivat suotuisia muutoksia.

Freia Oy

”Yritysjohtoa kiinnostaa henkilöstön hyvinvointi sekä tasapainon mahdollistaminen työn ja muun elämän välillä. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen on aiempaa tärkeämpää Z-sukupolven astuessa työelämään. Kohtuullisuus ja merkityksellisyys ovat vahvoja trendejä, joilla organisaatio voi erottautua edukseen”, Frantsi sanoo.

Työelämän ja organisaatiokulttuurin kehittäminen vaatii voimavaroja. Onko johdolla vielä energiaa viedä työelämää eteenpäin?

”Vastaajat kokivat itsensä energisemmäksi kuin kaksi vuotta sitten. Draivia koetaan keskimäärin 5,1 päivänä viikossa. On mahdollista, että psykologisesti hyvinvoivat johtajat ovat tutkimuksessa yliedustettuina, mutta kokonaisuudessaan tulokset valavat uskoa johtajien ja organisaatioiden menestysmahdollisuuksiin epävakaudenkin keskellä”, Äikäs summaa.

Mistä muusta yritysjohto unelmoi? Tutustu koko raporttiin!

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 03/2024

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 3/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »