mainos_1090

Hyvinvointi
Johtaminen
Yrityskulttuuri

Visiona hyvinvoivat ihmiset

artikkelikuva: Visiona hyvinvoivat ihmiset

Toimitusjohtaja Kimmo Virtanen ja henkilöstöjohtaja Sami Laine luotsaavat Yliopiston Apteekkia menestykseen panostamalla erinomaiseen asiakaskokemukseen, henkilöstön hyvinvointiin ja vastuullisuuteen. Yhteistyön perustana ovat yhteiset tavoitteet sekä avoin ja suora keskusteluyhteys.

Hyvinvoivassa työyhteisössä onnistumisista iloitaan yhdessä, ja haasteisiin tartutaan yhteisvoimin avoimen, läpinäkyvän keskustelukulttuurin kautta. Työyhteisön hyvinvoinnin ja hyvän työntekijäkokemuksen luominen vaativat johdon sitoutumista ja investointeja viestintään, osaamisen kehittämiseen sekä työympäristön parantamiseen.

Yliopiston Apteekissa henkilöstön hyvinvointi on tärkeä strateginen painopistealue. Toimivan työyhteisön ja myönteisen työilmapiirin perustana ovat keskinäinen kunnioitus ja yhteiset tavoitteet, joihin sekä johtoryhmä että henkilöstö sitoutuvat.


Yliopiston Apteekin toimitusjohtaja Kimmo Virtanen kertoo, johtoryhmän tärkein tehtävä on mahdollistaa henkilöstön onnistumiset, joista seuraa koko yrityksen onnistuminen ja menestyminen.

”Visionamme ovat hyvinvoivat ihmiset sekä työyhteisössämme että koko yhteiskunnassa. Yrityksen kasvun ja kannattavuuden perustana on erinomainen asiakaskokemus, joka perustuu erinomaiseen työntekijäkokemukseen. Tähtäämme siihen, että työntekijäkokemuksemme on terveys- ja hyvinvointialan paras”, sanoo Yliopiston Apteekin toimitusjohtaja Kimmo Virtanen.

”Tavoitteenamme on olla terveys- ja hyvinvointialan vastuullisin yritys Suomessa. Erinomaisen asiakaskokemuksen sekä luotettavien tuotteiden ja palveluiden lisäksi meille on tärkeää edistää yhdenvertaisuutta työnantajana”, jatkaa Yliopiston Apteekin henkilöstöjohtaja Sami Laine.

Vuonna 1755 perustettu Yliopiston Apteekki on Suomen toiseksi vanhin yritys, jolla on apteekkeja 14 paikkakunnalla sekä valtakunnallisesti palveleva verkkoapteekki ya.fi. Kuluttaja-asiakkaiden lisäksi Yliopiston Apteekki palvelee yli 1 500 terveydenhuollon toimijaa sekä valmistaa lääkkeitä, joita ei olisi muutoin saatavilla.

Yrityksen tuotto käytetään tieteen ja koulutuksen edistämiseen Helsingin yliopistossa. Merkittävä osa Suomen kaikista farmasian opiskelijoista suorittaa opintoihin kuuluvan harjoittelunsa Yliopiston Apteekin eri toimipisteissä.

”Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä strateginen painopistealue.

Menestys syntyy henkilöstön onnistumisista

Virtanen ja Laine ovat tiivis työpari, joka työskentelee yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kumpikin pyrkii kohti yhteisiä tavoitteita oman työkalupakkinsa avulla, ja työskentelyn onnistumista mitataan samoilla mittareilla.

”Johtoryhmän tärkein tehtävä on mahdollistaa henkilöstön onnistumiset, joista seuraa koko yrityksen onnistuminen ja menestyminen. Samin vahvuudet henkilöstöjohtajana edistävät yrityksen tavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön onnistumista”, pohtii Virtanen.


Yliopiston Apteekin henkilöstöjohtaja Sami Laine sanoo, että henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa tärkeää on varhainen välittäminen.

”Kimmo on toimitusjohtajana helposti lähestyttävä, ja käymme päivittäin keskusteluja pienistä ja isoista asioista sekä yhteisistä tavoitteista. Jatkuva, avoin keskustelu on ehdottoman tärkeää, jotta saavutamme henkilöstöjohtamiseen liittyvät tavoitteemme. Viemme asioita nopeasti yhdessä eteenpäin”, Laine jatkaa.

”Yhteistyön toimivuuden kannalta on tärkeää keskustella esiin nousevista asioista saman tien, ei ainoastaan viikko- tai kuukausipalaverissa. Katse on tulevaisuudessa, mutta meillä on myös nopeutta tehdä asioita tässä ja nyt”, summaa Virtanen.

Sekä Virtanen että Laine arvostavat avointa, suoraa keskusteluyhteyttä ja mahdollisuutta koputtaa toisen ovelle koska tahansa epämuodollisten keskustelujen merkeissä. Laine näkee tärkeänä, että toimitusjohtaja kuulee ja kuuntelee, mutta myös haastaa. Molemminpuolinen luottamus mahdollistaa kuuntelun ja haastamisen välisen tasapainon löytämisen.

”Asioista on voitava puhua suoraan, mutta ihmisiä kunnioittaen. Jotta pääsemme yrityksenä eteenpäin ja voimme kasvaa, on löydettävä ne seikat ja osa-alueet, joita meidän on parannettava. Kannustamme onnistumiseen, ja tuomme rohkeasti esille asiat, jotka eivät vielä ole niin hyviä kuin ne voisivat olla”, Virtanen sanoo.

”Henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa tärkeää on varhainen välittäminen.

Rakenna organisaatiokulttuuria viestinnällä

Sujuva, oikea-aikainen ja vuorovaikutteinen viestintä auttaa hyvän organisaatiokulttuurin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Yliopiston Apteekin kokoisessa organisaatiossa tietoa on valtavasti, joten tietoa on ryhmiteltävä ja jäsennettävä, jotta tieto kohtaa oikea-aikaisesti vastaanottajat.

”Kun muutoksia tai uudistuksia tehdään, haluamme viestiä niistä heti henkilöstöllemme. Haluamme pitää henkilöstön ajan tasalla myös pidemmällä aikajänteellä tapahtuvista hankkeista”, Virtanen sanoo.

”Henkilöstömme janoaa tietoa organisaation toimintaan liittyvistä asioita, sillä heillä on aitoa halua viedä asioita eteenpäin”, sanoo Laine.

Yliopiston Apteekki käyttää viestimiseen useita eri kanavia. Digitaalisissa kanavissa tapahtuvan viestinnän lisäksi Virtanen ja Laine panostavat kasvokkaisiin kohtaamisiin koko henkilöstön kanssa. Jokainen työvuosi käynnistyy johtoryhmäläisten vierailulla kaikissa Yliopiston Apteekin toimipaikoissa.

”Vierailut yksiköissä mahdollistavat tavoitteista keskustelemisen henkilöstön kanssa. Pohdimme yhdessä, kuinka henkilö- ja yksikkökohtaiset tavoitteet yhdistyvät Yliopiston Apteekin tavoitteisiin”, kertoo Laine.

Mistä hyvä työntekijäkokemus muodostuu?

Yliopiston Apteekki rakentaa pitkäjänteisesti työntekijäkokemusta panostamalla henkilöstön hyvinvointiin, jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, empaattisen jämäkkään johtamiseen, sujuvaan toiminnan suunnitteluun ja työnantajamielikuvaan.

”Henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa tärkeää on varhainen välittäminen. Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan esihenkilöiden kyvykkyyttä siten, että aito välittäminen välittyy henkilöstölle.

Esihenkilön empaattisen jämäkkä ote varmistaa, että esihenkilö osaa ja uskaltaa käydä tarvittavia keskusteluja oikeaan aikaan ja toimia työntekijän hyvinvointia edistävällä tavalla”, kertoo Laine.

”Osaaminen kehittyy työskentelemällä eri työtehtävissä.

Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja tukeminen ovat henkilöstön osaamisen kehittämisen ydintä. Henkilöstön osaamista voidaan kehittää tarjoamalla lisäkoulutusta sekä mahdollistamalla työssäoppiminen ja työskentely eri toimipisteissä.

Yliopiston Apteekin henkilöstövaihdon kautta voi tutustua eri yksiköiden toimintaan ja tutustua uusiin ihmisiin, mikä tukee yhteisöllisyyden kehittymistä. Samalla osaaminen liikkuu ketterästi eri yksiköiden ja toimipisteiden välillä.

Osaaminen kehittyy työskentelemällä eri työtehtävissä. Yliopiston Apteekin henkilöstöä työskentelee apteekkien lisäksi esimerkiksi verkkoapteekin asiakaspalvelussa, logistiikassa ja lääkevalmistuksessa.

Toiminnan sujuvoittamiseksi Yliopiston Apteekki ottaa käyttöön uuden tekoälyavusteisen työvuorosuunnittelujärjestelmän, jonka avulla oikeat ihmiset ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Työvuorosuunnittelujärjestelmällä tähdätään sekä henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen että liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen.

”Hyvä työntekijäkokemus ja henkilöstön hyvinvointi näkyy sitoutumisena työnantajaan. Tavoitteenamme on, että Yliopiston Apteekki nähdään houkuttelevana työnantajana, jonka palvelukseen halutaan tulla ja jäädä”, Virtanen sanoo.

Teksti: Merja Maukonen
Kuvat: Yliopiston Apteekki

Julkaistu: 05/2024

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 3/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »