mainos_1090

Rekrytointi

Yksityinen ja julkinen työnvälitys löivät kättä

Äkkilähtö työhön! on hyvässä vauhdissa

artikkelikuva: Yksityinen ja julkinen työnvälitys löivät kättä

Työttömyys on niin paha pähkinä, että julkinen ja yksityinen työnvälitys ovat yhdistäneet voimansa sen murtamiseksi. Uudenmaan TE-toimistossa aloitettiin heinäkuussa 2016 kaksi uutta ostopalvelukokeilua, joiden tärkeimpänä tavoitteena on työnhakijoiden nopea pääsy töihin. Äkkilähtö työhön! -ostopalvelukokeilut kestävät vuoden 2017 loppuun asti.

Äkkilähtö työhön! -nimeä kantavissa kokeiluissa julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyötä on tiivistetty siten, että Uudenmaan TE-toimiston lisäksi palveluihin osallistuu kuusi yksityisen työnvälityksen palveluntuottajaa. Mukana ovat Manhelp Oy, ManpowerGroup Oy, Opteam, Saranen Consulting Oy, Spring House Oy ja TalentGate Oy. TE-toimisto päätyi juuri näihin toimijohin, koska ne ovat alallaan tunnettuja tekijöitä, joilla on riittävä intensiteetti tämän kaltaisten palveluiden tuottamiseen.

Työttömyysajan lyhentämisen lisäksi uusilla palveluilla halutaan löytää ennakkoluulottomia ja tuoreita työnhaun tapoja sekä edistää yrittäjyyttä. Kokeiluihin on varattu käytettäväksi miljoona euroa hallituksen kärkihankerahoja.

Laaja ikähaitari
Ensimmäisen kokeilun kohderyhmää ovat 3–6 kuukautta työttöminä olleet majoitus- ja ravitsemusalan sekä kauppa- ja myyntialan henkilöt. Ideana on, että tähän palveluun osallistuvista henkilöistä noin puolet on alle 30-vuotiaita ja noin puolet 30-50-vuotiaita.

Toinen kokeilu on puolestaan suunnattu 3–6 kuukautta työttöminä olleille ICT-, digi- ja markkinointialojen työnhakijoille. Tarkoituksena on vastata erityisesti ICT-alan murrokseen haastavassa talous- ja työmarkkinatilanteessa: ala on jatkuvassa muutostilassa, mikä voi omalta osaltaan avata ovia uusille tulokkaille.

Molemmille hankkeille yhteistä on tulosperusteinen malli, jossa palveluntuottajille maksetaan asiakkaan työpaikan saa- miseen johtaneesta tuloksesta. Yrityksille on annettu vapaat kädet toteuttaa palvelua miten haluavat.

Nuoret työelämän syrjään kiinni
Uusilla, ketterämmillä kokeiluilla halutaan auttaa etenkin nuoria saamaan jalansijaa kasvavilta aloilta, vaikka nuorisotyöllisyyden luvuissa on tapahtunut pientä piristymistä.

Tilastokeskuksen tammikuussa julkistamien tilastojen mukaan 15-24-vuotiaista nuorista oli joulukuussa työttöminä 43 000. Työttömyysaste oli täten 14,7 prosenttia, mikä on 4,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 6,7 prosenttia.

Koko valtakunnan työttömyysaste oli joulukuussa 7,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 9,2 prosenttia. Vuonna 2016 työttömyysaste oli keskimäärin 8,8 prosenttia (vuonna 2015 9,4 %).

Julkinen kasvupalvelu oraalla
Joustavammat kokeilut komppaavat TEMin kehittelemää mallia, jolla työvoima- ja yrityspalvelut on tarkoitus tuottaa vuonna 2019. Ministeriön kaavailujen mukaan TE-palvelut ja yrityspalvelut yhdistetään tilaaja-tuottajamallilla toteutettavaksi julkiseksi kasvupalveluksi. Palveluiden järjestämisvastuu on maakunnilla. Palveluiden tuottajina voivat olla kunnat, yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat.

Yksityisen palvelun panosta halutaan TE-palveluissa lisätä systemaattisesti jo nykyisellä hallituskaudella. Hallitusohjelmassa on varattu 10 miljoonaa euroa vuosille 2016–2017 TE-palveluiden hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Mää- rärahalla käynnistettiin toistakymmentä uutta pilottihanketta viime vuonna.

Piiloleikkiä työmarkkinoilla
Työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmin mukaan palveluita kannattaa uudistaa, koska näin voidaan paremmin tunnistaa ns. piilotyöpaikkoja, luoda uutta yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja. Ministerin huolena ovat erityisesti piiloon menneet työpaikat; esimerkiksi Sitran viimekeväisen kyselyn mukaan 71 prosenttia suomalaisista on löytänyt nykyisen työnsä muuten kuin avoimeksi ilmoitettua työpaikkaa hakemalla.

Lindströmin toiveiden tynnyrissä on myös ns. ”työmarkkinatori”, joka yhdistäisi tiedon osaamisesta ja yritysten tarpeista. Ministerin kaavailuissa Työmarkkinatori on kansallinen, digitaalinen kohtaamispaikka kaiken työvoiman kysynnälle ja tarjonnalle. Tavoitteena on saada avoimet työpaikat, työmahdollisuudet ja työnhakijan osaaminen mahdollisimman kattavasti yhteisen kansallisen työnvälityksen alustan piiriin.

TEM:ssä uudistetaan yritys- ja TE-palveluita koskevat lait. Lakipaketti menee eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokaudella 2017.

Teksti: Sami J. Anteroinen
Kuva: Pixbay

Julkaistu: 01/2017

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 3/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »