mainos_1090

Koulutus
Valmennus
Yrityskulttuuri

Coachaava ote sopii moniin tilanteisiin

artikkelikuva: Coachaava ote sopii moniin tilanteisiin

Haastavatkin tilanteet lähtevät aukeamaan, kun neuvomisen sijaan ihminen kohdataan coachaavalla asenteella. Ja mitä tapahtuu, kun esimiesten todelliset kyvyt saadaan esiin? Espoon kaupungin henkilöstöyksikössä uskotaan siihen, että hyvillä kysymyksillä, vastuuttamisella ja selkeillä tavoitteilla syntyy parempaa tulosta.

Coachaava ote rohkaisee tavoitteellisuuteen ja omaan vastuuseen

Haastavatkin tilanteet lähtevät aukeamaan, kun neuvomisen sijaan ihminen kohdataan coachaavalla asenteella. Ja mitä tapahtuu, kun esimiesten todelliset kyvyt saadaan esiin? Espoon kaupungin henkilöstöyksikössä uskotaan siihen, että hyvillä kysymyksillä, vastuuttamisella ja selkeillä tavoitteilla syntyy parempaa tulosta.

Espoon kaupungin henkilöstöyksikkö etenee määrätietoisen vauhdikkaasti coachaavaan suuntaan. Jo muutaman vuoden ajan Espoon HR-yksikön ammattilaisia on kannustettu opiskelemaan ja käyttämään coaching-taitoja työssään. Innostus coachingin ajattelutapaa kohtaan on syttynyt nopeasti koulutuksissa mukana olleiden kesken.

Espoon kaupunki on järjestänyt henkilöstölleen business coachingin sertifikaattikoulutuksen sekä kaksi Coachaava HR-koulutusta, ja lisää coaching-koulutuksia on tiedossa. Tähän mennessä toteutuneisiin, BCI:n järjestämiin koulutuksiin on osallistunut yli 50 henkilöä. Tarkoituksena on tuoda coaching-taitoja ja coachingin ajattelutapaa ensin henkilöstöyksikön ammattilaisten käyttöön, ja vähitellen myös esimiesten saataville eri toimialoilla. ”Business coaching -ajattelu on vahvasti osa espoolaisen johtamisen ohjelmaa. Coaching-taitojen avulla voimme paremmin tukea esimiehiä ja johtajia työssään”, kertoo Espoon kaupungin työhyvinvoinnin erityissuunnittelija Terhi Nurmela.

Nurmela on itse käynyt sertifioidun coach-koulutuksen. ”Kaikki lähti siitä, että henkilöstöjohtajamme Kimmo Sarekoski ja henkilöstökehittämisen yksikön esimies Hanna Saaristo kiinnostuivat coaching-ajattelusta. Vähitellen laajeni toivetila siitä, että koko Espoon HR muuttuisi coachaavaan suuntaan.”

Esimiehet löytävät voiman itsestään

Coachaavalla lähestymistavalla haetaan parempaa palvelua kaupungin henkilöstölle sekä pyritään lisäämään arvostavaa ja kuuntelevaa vuorovaikutusta. Esimerkiksi HR-yksikkö on perinteisesti toiminut neuvomalla esimiehiä ja pyrkimällä ratkaisemaan erilaisia ongelmatilanteita. Coachaavan otteen ansiosta dynamiikka on alkanut muuttua siten, että HR antaa esimiehille mahdollisuuksia oivaltaa ja löytää itse vastauksia tilanteisiin työntekijöidensä kanssa. Kokemuksia coachingin lähestymistavasta kertovat Coachaava HR -koulutuksiin osallistuneet rekrytointiasiantuntija Marika Holmberg, palvelusuhdeasiantuntija Sisko Siiriä sekä henkilöstöasiantuntija Hanna Halme.

”Koen, että coachaavalla otteella autamme esimiehiä voimaantumaan”, sanoo HR-neuvomossa työskentelevä Sisko Siiriä. ”Emme enää välttämättä anna valmiita vastauksia, vaan hieman haastamme esimiestä. Kun itse oivaltaa ratkaisun, tilanteeseen todella sitoutuu ja hommat sujuvat paremmin.””Koen, että coachaavalla otteella autamme esimiehiä voimaantumaan”, sanoo HR-neuvomossa työskentelevä Sisko Siiriä. ”Emme enää välttämättä anna valmiita vastauksia, vaan hieman haastamme esimiestä. Kun itse oivaltaa ratkaisun, tilanteeseen todella sitoutuu ja hommat sujuvat paremmin.”

”Totta kai on kysymyksiä, kuten vaikka työehtosopimusten tulkinnat, joihin pitää antaa selkeä vastaus. Mutta yllättävän paljon arjessa on tilanteita, joissa pallon voi heittää takaisin esimiehelle.” Tavoitteena on kannustaa esimiehiä ottamaan omat kykynsä käyttöön sen sijaan, että he tukeutuisivat aina ulkopuolisen neuvoihin. Taustalla on jatkuvan oppimisen ihanne ja oman ammattiroolin vahvistaminen vastuun ottamisen kautta.

”Tarkoituksena on coachaavalla otteella ohjata esimiehiä ottamaan vastuu tilanteista, jolloin he omistavat asian. Nykytilanteessa vastuu tilanteen ratkaisemisesta siirtyy helposti HR:lle”, perustelee rekrytoinnissa työskentelevä Marika Holmberg. ”Korjaavien otteiden tulisi nousta omasta potentiaalista ja asiantuntijuudesta HR:n tuella. Toki se ei aina ole mahdollista ja silloin HR ottaa suuremman roolin.”

”Kun autamme esimiehiä coachaavasti kysymysten kautta hahmottamaan tilannetta, he pääsevät miettimään asiaa oman yksikkönsä näkökulmasta käsin. Silloin ratkaisutkin sopivat paremmin toimintaympäristöön, kun taas HR:ltä saa yleisiä vastauksia”, tuumii Hanna Halme.

”Pyrimme kouluttamaan myös esimiehille valmentavaa otetta, jolloin he voivat viedä samaa asennetta eteenpäin omassa työssään”, kertoo Terhi Nurmela. ”Meillä johdetaan paljon erilaisia asiantuntijatiimejä, joissa on valtavasti tietoa ja potentiaalia. Jos esimies osaa ottaa valmentavan asenteen, saadaan parempaa tulosta aikaan.” ”Tätä on uuden maailman johtaminen: esimies mahdollistaa työstä suoriutumisen parhaalla mahdollisella tavalla”, summaa Nurmela.

Coachaava ote sopii moniin tilanteisiin

Espoon kaupungin HR-ammattilaiset työskentelevät hyvin erilaisilla toimialoilla ja tehtävänkuvat vaihtelevat. Coachaavaa otetta tarvitaan erityisesti monenlaisissa työyhteisön ongelmatilanteissa, esimerkiksi muutoksissa tai työkykyyn liittyvissä tilanteissa.

HR-neuvomossa hoidetaan kurinpidollisia asioita, joihin kuuluu esimerkiksi varoituksia tai irtisanomisia. ”Haastavissa tilanteissa coachaava ote tulee usein tarpeeseen, koska taustalta löytyy useimmiten jotain, jonka takia ollaan siinä pisteessä. Pyrimme siihen, että esimies hahmottaa tilanteen kokonaisuuden ja miettii, miten juuri hän voi ottaa oppia tulevaisuutta varten”, sanoo Sisko Siiriä.

Rekrytointitilanteissa on tärkeää saada esimies hahmottamaan kokonaistilanne ja valmentavilla kysymyksillä se onnistuu helpommin. ”Coachaava ote kannustaa selkeän tavoitteen määrittelyyn. Esimiehen kannattaa miettiä työyhteisön kanssa tarkasti, millaista ihmistä tiimiin todella tarvitaan ja suunnitella rekrytointiprosessi hyvin”, pohtii Marika Holmberg.

”Coachaava ote on ajattelu- ja toimintatapa, jonka voi sisällyttää vaikka siihen, että kävellään esimiehen kanssa samaa matkaa palaveriin. Jokainen kohtaaminen on hetki, jolloin voi olla läsnä, kysellä ja kuunnella. Coachaava asenne on arvostavaa ja positiivista kohtaamista”, Hanna Halme tuumii. ”Toisaalta coachaus ei sovi kaikkiin tilanteisiin, joten on hyvä harjoitella tilannetajua ja vainua. Olemme vielä aika alussa oppimisen tiellä”, Halme lisää.

Terhi Nurmela kertoo, että esimiehet ovat ottaneet valmentavan lähestymistavan vastaan erittäin hyvin. ”Lähes kaikissa valmennuksissamme on otettu käyttöön coachaava ote, joka tuo tilanteisiin ratkaisukeskeisyyttä, tavoitteellisuutta ja vastuuttamista. Olemme saaneet hyvin positiivista palautetta esimerkiksi 360-tulosten purkutilaisuuksista. Teemme sitä ryhmäcoachauksella ja kaikki saavat siitä vertaistukea ja eväitä jatkoa varten.”

Innostusta ilmassa

Sekä business coaching -sertifikaattikoulutuksen että Coachaava HR-koulutuksen saaneet espoolaiset kuvailevat kokemustaan erittäin voimauttavaksi ja herätteleväksi. ”Koulutukseen imeytyi täysillä, oli nautinto olla mukana. Kouluttaja Nina Karlsson on aivan loistava. Hirvittävästi jäi käteen”, naiset kertovat.

”Meillä kaikilla on myös ollut valtava motivaatio ja into oppia. Ja se innostus on säilynyt koulutuksen jälkeenkin.” Mieleen on jäänyt monia merkityksellisiä asenteita ja työkaluja. Tärkeä oppi on muun muassa taito mennä tilanteisiin rauhallisesti ja kuulostellen. Keskeistä on myös kyky olla toiselle läsnä ja päätös olla tarjoamatta heti omaa näkemystään.

”Olemme kollegoiden kesken ihan innoissamme, kun haluamme jakaa tätä ajattelutapaa”, nauraa Siiriä. ”Coachingin levittämisestä on tullut yhteinen päämäärämme, se todella yhdistää ihmisiä eri toimialueilta.” ”Tämä meidän tilanne on hyvä esimerkki siitä, että muutos toimii, kun johto tekee ratkaisun ja mahdollistaa sen toteutusta. On helppo lähteä mukaan, kun tuki ja esimerkki tulevat ylhäältä”, kiittää Hanna Halme.

”Olen tosi ylpeä siitä, että Espoo on tässä asiassa edelläkävijä. On upeaa, että työnantaja haluaa tukea coachaava otetta ja eteenpäin vievää asennetta”, iloitsee Terhi Nurmela. ”Tämä suunta liittyy vahvasti kaupungin strategiaan ja arvoihin, joita ovat mm. arvostava vuorovaikutus, edelläkävijyys, kokeilukulttuuri ja arjen sujuminen. Innostunutta pöhinää on ilmassa eri yksiköissä!”

Lisätietoa: www.bci.fi

Teksti: Mirkka Niskanen
Kuva: Anna Dammert

Julkaistu: 06/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 3/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »