mainos_491

Hyvinvointi

Työuupumukselle altistavat kiire ja aikapaine - Ei työsuhteen määräaikasuus tai vuokratyö

Työsuhteen laatu ei ole ensisijaisesti työntekijän uupumista aiheuttava tekijä. Työsopimuksen määräaikaisuutta, toistaiseksi voimassaoloa tai vuokratyösuhdetta enemmän työuupumukseen vaikuttavat työn vaatimukset, kuten kiire, ja työn imuun voimavarat, kuten työn tulosten näkeminen, työyhteisön sosiaalinen ilmapiiri ja esimiehen tuki. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen ja KU Leuvenin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Työterveyslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, eroavatko erilaisissa työsuhteissa olevien kokemukset työn vaatimuksista ja voimavaroista. Tutkimuksen aineistona käytettiin 28 000 Euroopan työolotutkimukseen vastannutta 30 Euroopan maasta vuonna 2015.

Tulokset osoittivat, että suurin vaikutus työn imuun vakinaisilla, määräaikaisilla ja vuokratyössä toimiville oli työn tulosten näkemisellä, työyhteisön sosiaalisella ilmapiirillä ja esimiehen tuella. Työsuhteen laadusta riippumatta työuupumuksen merkittävin riskitekijä oli yhteinen: kiire ja aikapaine.

Tutkimus osoittaa, että tärkeimmät työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat samanlaisia työsuhteen laadusta riippumatta.

”Työpaikoilla kannattaisi keskittyä siihen, että kaikilla työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet nähdä kättensä jäljet, kokea työnsä merkityksellisenä ja saada palautetta tekemästään työstä. Toki liiallisen työkuorman ehkäisy on myös ensiarvoisen tärkeää”, tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta painottaa.

Vuokratyösuhteessa olevat hyötyisivät eniten esimiehen tuesta ja työn kontrolloitavuudesta

Vuokratyösuhteessa olevat työntekijät raportoivat enemmän työn vaatimuksia ja vähemmän työn voimavaroja kuin muut työntekijäryhmät.

”He kokevat eniten epävarmuutta työn jatkumisesta ja samalla kontrollin tunne omasta työstä on vähäisintä. Tulosten perusteella vielä muitakin ryhmiä enemmän vuokratyösuhteissa olevien työhyvinvoinnin näkökulmasta olisi hyödyllistä taata heille erityisen hyvä esimiehen tuki ja mahdollisuus vaikuttaa työhönsä”, Hakanen kertoo.

”Mielenkiintoista on, että toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa oleville epävarmuus työn jatkumisesta on vähäisintä, mutta samalla se näyttää olevan haitallisinta. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että heillä työsuhteen varaan laskettu enemmän kuin muun tyyppisissä työsuhteissa olevilla”, Hakanen kuvaa.

Lisätietoja: www.ttl.fi

Julkaistu: 02/2020

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

Johtaminen
Koulutus
Yrityskulttuuri

Miksi yli 50-vuotiaiden osaamisen kehittämisen tulisi olla jokaisen yrityksen prioriteetti?

artikkelikuva: Miksi yli 50-vuotiaiden osaamisen kehittämisen tulisi olla jokaisen yrityksen prioriteetti?

Vain alle kolmasosa yli 50-vuotiaista kokee oman osaamisen kehittämisen tärkeäksi – näin julisti Barona valtakunnallisessa työelämätutkimuksessaan. Tarkoittaako tämä, että 50 vuotta on eräänlainen rajapyykki, jonka jälkeen on syytä vain rullata laakereilleen odottelemaan leppoisia eläkepäiviään? Kaikki on nyt nähty ja koettu.

PODCAST - YRITYSKULTTUURI ON KUNINGAS

mainos_444
mainos_485
mainos_445
mainos_466
mainos_478
mainos_456
mainos_458
mainos_459
mainos_452Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »