mainos_1059

Hyvinvointi

Liikettä työyhteisön arkeen

artikkelikuva: Liikettä työyhteisön arkeen

Kuva: Unsplash

Henkilöstöliikunnan suunnitelmallinen kehittäminen parantaa jaksamista ja tuottavuutta. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on kätevä työkalu työpaikkaliikunnan kehittämiseen. SAT-kilpailussa palkitaan vuosittain henkilöstöliikunnan kehittämisessä ansioitunut työpaikka.

Työhyvinvointipalvelujen avulla voidaan vahvistaa työntekijöiden voimavaroja. Työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvointi heijastuu sekä organisaation toimintaan, tuottavuuteen ja tulokseen että työntekijöiden työtehoon ja vapaa-aikaan.

”Työhyvinvointiin panostaminen parantaa organisaation kilpailukykyä sekä työnantajamielikuvaa. Liikkumisen asema korostuu nykyään, sillä monet työt ovat liikunnallisesti varsin passiivisia. Liikunnallinen aktiivisuus näkyy suoraan tuloksessa, joten hyvin suunniteltu ja toteutettu työpaikkaliikunta kantaa hedelmää”, kertoo kehittämispäällikkö Jukka Läärä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä, joka on yksi Liikunnan aluejärjestöistä.

Liikunnan aluejärjestöt ovat oman toimialueensa liikunnan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Toimintaa järjestetään 15 toimialueella yhteistyössä valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden, kuten urheiluseurojen, kanssa. Liikunnan aluejärjestöjen tavoitteena on lisätä liikettä kaiken ikäisten suomalaisten arjessa.

”Kehitämme toimintaa verkostomaisesti yhdessä työyhteisöjen, seurojen, liittojen, kuntien, maakuntien ja yhdistysten kanssa”, Läärä sanoo.

kuva
Kuva: Unsplash

Buustia työhön

Työyhteisöjen liikuttamiseksi Liikunnan aluejärjestöt ovat kehittäneet Buusti360-toimintamallin. Buusti360-hyvinvointiohjelman avulla organisaatio saa tarkkaa tietoa henkilöstöliikunnan tilasta ja kehittämismahdollisuuksista.

”Buusti360-ohjelmassa muun muassa konsultoimme työpaikkoja työhyvinvoinnin edistämisestä liikunnan keinoin. Olemme mukana TYHY-päivien suunnittelussa, teemme kuntomittauksia ja järjestämme koulutuksia, luentoja ja työpajoja”, Läärä kuvailee.

Yhteistyö urheiluseurojen kanssa tuo saataville suuren määrän lajeja, joita TYHY-päivillä voidaan kokeilla. Urheiluseurat opastavat lajikokeilun jatkamisessa, mikäli työyhteisö tai yksittäinen työntekijä innostuu lajista.

Kaikki Buusti360-toimintamallin palvelut ovat saatavilla jokaisesta Liikunnan aluejärjestön toimipisteestä koko Suomen alueella. Hyvinvointiohjelman avulla työpaikkoja tuetaan kokonaisvaltaisesti aina lähtötilanteen kartoittamisesta käytännön toimenpiteisiin ja seurantaan.

”Organisaatio voi valita ohjelmasta haluamansa osa-alueet. Luentoja, työpajoja ja webinaareja järjestetään liikunnan lisäksi ravitsemukseen, uneen ja palautumiseen, arkiaktiivisuuteen sekä työn tauottamiseen ja taukoliikuntaan liittyen”, kertoo Läärä.

kuva
KUVA: LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY

Suomen Aktiivisin Työpaikka

Uusimpana Buusti360-hyvinvointiohjelman osa-alueena on Suomen Aktiivisin Työpaikka -konsepti, jonka operatiivinen toiminta ja SAT-kartoitusten tekeminen siirtyivät Liikunnan aluejärjestöille Olympiakomitealta vuoden 2021 helmikuusta alkaen.

”Olemme todella innoissamme aiempaa suuremmasta roolistamme SAT-konseptin parissa. Näemme konseptissa valtavasti potentiaalia. Olemme kehittäneet konseptia jo aiemmin yhdessä Olympiakomitean kanssa, ja konseptiin kuuluvasta Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailusta Olympiakomitea vastaa edelleen. Yhteistyö on toimivaa ja luontevaa”, Läärä sanoo.

SAT-konsepti on ollut pääkaupunkiseudulla muuta Suomea tunnetumpi, ja konsepti ja SAT-kartoitukset halutaankin tehdä tutuiksi koko Suomessa. Tunnettuuden parantamiseen tähtää tänä vuonna lanseerattu Maakunnan Aktiivisin Työpaikka -kampanja.

”Kannustamme paikallisia työpaikkoja mukaan kehittämään työyhteisöliikuntaa SAT -konseptin avulla. Palkitsemme maakunnittain aktiivisimmat työpaikat, ja voittajat osallistuvat valtakunnalliseen kisaan. Jokaisessa maakunnassa arvotaan maksuttomia SAT-kartoituksia osallistumiskynnyksen madaltamiseksi. Konseptin sisältöä kehitetään, mutta suuria muutoksia emme aio tehdä, jotta sisällöt säilyvät vertailukelpoisina aiempiin vuosiin”, Läärä sanoo.

Työkalu henkilöstöliikunnan kehittämiseen

SAT-kartoitus on suunniteltu auttamaan organisaatioita henkilöstöliikuntaohjelman kehittämisessä osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Kartoitusprosessiin kuuluvat sähköinen SATkysely, yhteenvetoraportti ja palautepalaveri.

Kartoituksen osa-alueet perustuvat väitöskirjatutkimukseen työhyvinvoinnin ja työpaikkaliikunnan osa-alueista. Kaikkien osa-alueiden huomioiminen liikuntaohjelmassa antaa hyvät edellytykset monipuoliselle henkilöstöliikunnan toteutukselle.

”Sähköisen kartoituksen täyttävät organisaation työpaikkaliikunnasta vastuussa olevat henkilöt. Kyselyn täyttämiseen kannattaa varata noin 30–45 minuuttia. Kyselyn osa-alueet arvioidaan ja pisteytetään, ja mikäli yritys saa yli 50 prosenttia kartoituksen maksimipistemäärästä, myönnetään yritykselle Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti”, kertoo Läärä.

Sertifikaatin saa myöntämisvuotta seuraavan vuoden loppuun saakka. Sertifikaattia voi käyttää esimerkiksi nettisivuilla ja työpaikkailmoituksissa osoituksena henkilöstön hyvinvointiin panostamisesta. Lisäksi kartoituksen tulokset käydään läpi palautetapaamisessa.

”SAT on erinomainen työkalu liikuntaohjelman kehittämiseen. Palautetapaamisessa kartoitus käydään läpi toiminnan kehittämisen näkökulmasta rakentavasti, innostavasti ja konkreettisesti, ja organisaatioissa palautetapaaminen on koettu hyödylliseksi”, sanoo Läärä.

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 12/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viesti
mainos_1066
mainos_1069Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »