mainos_1041

Koulutus
Rekrytointi
Valmennus

Oikeanlaista osaamista vahvistamalla menestykseen

artikkelikuva: Oikeanlaista osaamista vahvistamalla menestykseen

Osaamistarpeita ennakoimalla kilpailukykyä voidaan ylläpitää joustavasti. Osaajapulaa voidaan helpottaa yrityksen tarpeiden mukaisesti räätälöidyillä koulutuksilla.

Jatkuvan oppimisen uudistus vastaa työelämän muutoksiin

Työelämässä on tapahtumassa suuri muutos globalisaation, digitalisaation ja vihreän siirtymän edetessä. Koronapandemian myötä muutokset työssä ja työn tekemisessä ovat ennakoituakin nopeampia. Työelämän muutoksista keskusteltaessa esiin nostetaan usein uhkakuvat, kuten työttömyys ja osaajapula.

”Uhkakuvien sijasta työelämän ja osaamistarpeiden muutos kannattaisi nähdä mahdollisuutena ja keskittyä ratkaisuihin. Osaamista kehittämällä toimintaa voidaan sopeuttaa kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Jatkuva oppiminen tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia yksilö- ja organisaatiotasolla sekä yhteiskunnallisesti”, sanoo suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii tukemaan työelämän muutosten vaatimaa osaamisen kehittämistä jatkuvan oppimisen uudistuksella. Hanke käynnistyi vuonna 2019 ja jatkuu vuoteen 2023 saakka. Hankkeen keskeisiä osa-alueita ovat aikuiskoulutuksen kehittäminen, työllisyyden parantaminen ja osaamisen tunnustaminen.

Jatkuvan oppimisen uudistuksessa kehitetään keskipitkän aikavälin ennakointityökaluja koulutuksen sopeuttamiseksi tarpeita vastaavaksi. Keskipitkän aikavälin ennakointityökalut täydentävät jo olemassa olevia pitkän eli noin 10–15 vuoden aikavälin ennakointijärjestelmiä sekä lyhyen tähtäimen barometrityyppisiä työvoimapulaa ennakoivia järjestelmiä.

”Ennakoinnin lisäksi kehitämme jatkuvan oppimisen digitaalista palvelukokonaisuutta, johon kootaan ennakointitietoja sekä tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista. Tälläkin hetkellä koulutustarjontaa on valtavasti, mutta sopivan koulutuksen löytäminen on haastavaa, mikä hidastaa koulutusten koko potentiaalin hyödyntämistä”, Heinivirta kertoo.

Keskipitkän eli noin viiden vuoden aikavälin ennakointityökalun tuottamat tiedot tullaan viemään digitaaliseen palveluun, josta voi tarkistaa millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja millaisella koulutuksella tai osaamispalveluilla tarvetta vastaavaa osaamista voi hankkia.

Osaamisen kehittäminen parantaa kilpailukykyä

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeää yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvylle, sillä monilla aloilla osaajapula on suuri. Joillain aloilla ja työpaikoilla saattaa olla myös henkilöstöryhmiä, joiden pohjakoulutus ei ole enää ajan tasalla tai pohjakoulutusta ei ole lainkaan.

”Yrityksissä osaamisen kehittäminen kasautuu usein kouluttautuneille henkilöille, jotka oma-aloitteisesti kehittävät ammattitaitoaan. Meidän jatkuvan oppimisen ohjelmassamme kiinnitetään huomiota myös koulutuksissa aliedustettujen, vähemmän kouluttautuneiden työntekijöiden osaamisen kehittämiseen”, kertoo palvelujohtaja Erja Lakanen Hyriasta.

Hyria tarjoaa ammatillista koulutusta sekä valmennus- ja kuntoutuspalveluita nuorille ja aikuisille. Palveluihin kuuluvat myös yrityksille suunnatut rekrytointi- ja koulutuspalvelut sekä yritysten toiminnan kehittämiseen tähtäävät ratkaisut.

”Aliedustettujen ryhmien osaamisen vahvistamisella on valtava yhteiskunnallinen merkitys. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten ja osatyökykyisten henkilöiden osaamisen tunnistamisella, kohdennetulla koulutuksella ja ohjauksella voidaan vastata osaajapulaan”, Lakanen sanoo.

kuva

Hyriassa panostetaan vieraskielisten ammatillisen osaamisen kartuttamisen lisäksi suomen kielen ja opiskeluvalmiuksien ja työelämäosaamisen parantamiseen. Osatyökykyisten henkilöiden koulutustarpeiden suunnittelu aloitetaan henkilöasiakkaan työkyvyn kartoittamisesta ja samalla pohditaan, kuinka osatyökykyisten potentiaali vastaa työnantajan osaamistarpeisiin.

”Tarjoamme työpaikoille tukea monimuotoisen ja monikulttuurisen työyhteisön kehittämiseen rekrytoinnista ja perehdytyksestä esimiestyöhön, ja tuemme yritysasiakkaita työtehtävien uudelleenmuotoilussa sekä työkykyjohtamisessa”, Lakanen lisää.

Hyrian toteuttamassa Hämeen ELY-keskuksen palvelupilotissa yhdistetään työnantaja- ja työnhakijapalvelut tiiviimmäksi palvelukokonaisuudeksi sekä helpotetaan osaajien löytämistä ja kouluttamista yritysten osaamistarpeiden mukaisesti. Pilotti on osa hallituksen Työkykyohjelmaa.

”Työelämädiilissä tavoitteena on tukea työkykykysymyksiä ennaltaehkäisevästi erilaisilla ratkaisuilla, joihin kuuluvat esimerkiksi valmennus, konsultointi ja kohdennettu rekrytointituki. Myös muita osatyökykyisten työllistymistä edistäviä hankkeita on käynnissä”, Lakanen sanoo.

Täsmäosaamista työssä oppien

Työvaltainen oppiminen räätälöidään yritysten tarpeiden mukaan. Aluksi voidaan opiskella tarvittava määrä tutkinnon osia tai yrityksen tarpeiden mukaista täsmäosaamista. Valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla arjen työtä tehden.

”Työvaltaisessa oppimisessa lähiopetusta voi olla aluksi yhdestä kolmeen päivää viikossa ja loput ajasta opiskellaan työpaikalla oppilaitoksen tai työpaikkaohjaajan tukemana. Oppimisprosessi rakennetaan alusta alkaen yhteistyössä työnantajan kanssa. Tavoitteena on hankkia työssä tarvittavaa osaamista”, Lakanen kertoo.

Kun osaamisen vähimmäistaso on saavutettu, voi työnantaja tehdä oppisopimuksen opiskelijan kanssa. Oppisopimuksella opiskellessa vähintään 80 % opiskelusta tapahtuu työpaikalla oppien. Myös esimieskoulutuksessa ja johtamisen tutkinnoissa oppisopimuksella voidaan hankkia juuri yrityksen tarpeiden mukaista osaamista.

”Opinnoissa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja koulutukset suunnitellaan sekä yritysten että opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti. Yrityskohtaiset toteutukset ja verkossa opiskelu ovat myös joustavia tapoja kehittää esimiesten ja muun henkilöstön osaamista”, Lakanen sanoo.

Teksti: Merja Maukonen
Kuvat: Unsplash

Julkaistu: 12/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viesti
mainos_1069
mainos_1066Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »