mainos_1063

Hyvinvointi
Koulutus
Rekrytointi
Valmennus
Yrityskulttuuri

Perhevapaalta työelämään - mutta miten?

artikkelikuva: Perhevapaalta työelämään - mutta miten?

Saija Enqvist, Uudenmaan ELY-keskus

Perhevapaalta työelämään -hankkeessa muun muassa autetaan perhevapaalla olevaa tunnistamaan vahvuutensa ja löytämään yksilöllinen polku työelämään sekä edistetään työelämän perheystävällisyyttä kehittämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Työelämään siirtyminen perhevapaan jälkeen voi aiheuttaa epävarmuuden tunteita. Perhevapaalaista saattavat mietityttää monet kysymykset lastenhoidon järjestämisestä omaan ammatilliseen identiteettiin.

"Perhevapaalta työelämään -hankkeen valmennuksissa käsitellään perhevapaalaista askarruttavia kysymyksiä ja tuetaan perhevapaalaista työelämään tai opintoihin siirtymisessä", kertoo projektipäällikkö Saija Enqvist, Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoimassa ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa hankkeessa tähdätään sujuvampiin siirtymiin kohti työelämää. Vuosina 2021-2022 järjestettävässä hankkeessa edistetään työelämän perheystävällisyyttä kehittämällä työnantajien, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä.

"Valmennuksissa työskennellään perhevapaalla olevan kanssa yksilöllisesti ja ratkaisukeskeisesti, jotta perhevapaalaisen ammatillinen identiteetti vahvistuu. Tavoitteena on tukea perhevapaalla olevan itsetuntoa ja auttaa häntä tunnistamaan vahvuutensa", kuvailee Enqvist.

Elämäntilanteen mukaista tukea

Perhevapaalla olevat voivat ilmoittautua maksuttomaan valmennukseen kesäkuun loppuun saakka. Valmennuksissa käsitellään muun muassa osaamista, työnhakuasiakirjojen laatimista ja lastenhoidon järjestämistä sekä työhön palaamista, opiskelua, täydennyskouluttautumista tai itsensä työllistämistä.

"Valmentaja auttaa perhevapaalaista tunnistamaan, että monet työelämätaidot kehittyvät myös perhevapaalla. Lapsiperhearki kehittää esimerkiksi paineensietokykyä ja organisointitaitoja", Enqvist sanoo.

Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Lapin maakunnassa järjestettävää valmennusta tarjotaan useilla kielillä. Ryhmätapaamisissa voi verkostoitua muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

"Organisaatiossa töihin paluuta voidaan helpottaa sopimalla yhdessä perhevapaalle jäävän kanssa, haluaako hän pitää yhteyttä työyhteisön kanssa perhevapaalla. Perhevapaalla oleville voi myös välittää organisaation sisäisessä viestinnässä tietoa Perhevapaalta työelämään -hankkeesta", sanoo Enqvist.

Valmennukseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.perhevapaaltatyoelamaan.fi

Teksti: Merja Maukonen

Kuva: Uudenmaan ELY-keskus

Julkaistu: 02/2022

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viesti
mainos_1066
mainos_1069



Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »