mainos_1063

Hyvinvointi

Työhyvinvointi on strateginen valinta

artikkelikuva: Työhyvinvointi on strateginen valinta

Hyvinvointi on enemmän kuin vain yksittäinen valinta – se on strateginen päätös. Varalan hyvinvointipalveluissa uskotaan, että henkilöstön hyvinvointia voidaan vahvistaa pitkäjänteisen suunnittelun, sitoutumisen ja aktiivisen toiminnan avulla.

Varalan hyvinvointipalvelujen johtaja Minni Suni toteaa, että hyvinvoinnin tukeminen ei ole pelkästään sijoitus työntekijöiden elämänlaatuun, vaan myös merkittävä voimavara organisaatiolle.

"Työkykytoimiin sitoutuminen on strateginen valinta", hän korostaa.

Tampereella vuonna 1909 perustettu Varala on Suomen urheiluopistojen uranuurtaja. Tämän päivän Varala on hyvinvoinnin, liikunta-alan koulutuksen sekä urheilu- ja valmennustoiminnan edelläkävijä.

Organisaatioille Varala tarjoaa tarpeiden mukaisesti räätälöityjä ratkaisuja. Varalan laajasta työkalupakista löytyy mm. mukautettavia hyvinvointivalmennuksia ja virkistäviä liikunta- ja kokouspäiviä.

”Varalan perustivat vahvat ja rohkeat naiset, jotka ymmärsivät liikunnan merkityksen jo viime vuosisadan alussa. Me nykypäivän varalalaiset jatkamme perustajien aloittamaa tarinaa. Olemme organisaatioiden pitkäaikainen kumppani kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin luomisessa”, Suni kertoo.

Varalan Urheiluopisto

Toiminnallinen valmennus kohdennetaan yksilöllisesti

Riskiryhmäpainotteisesti kohdennetulla hyvinvointivalmennuksella työkykyä tuetaan ennakoivasti. Valmennusten sisällöt painottuvat osallistujien tarpeiden mukaan ja koostuvat liikkumisesta, jaksamisen, hyvän unen ja ravitsemuksen teemoista. Valmentajan ydintehtävänä on auttaa osallistujia tekemään hyvinvointia tukevia valintoja ja jatkaa sinnikkäästi tavoitteen suunnassa.

Varalan hyvinvointivalmennusten vahvuutena on toiminnallisuus, yhdessä tekeminen sekä laaja työkalupakki. Tavoitteet ja valmennuspolku määritellään yhdessä osallistujan kanssa. Osallistujat valitsevat itselleen sopivimmat mittarit sekä toteutuksen sisällöt.

CTA

”Valmennusmatkalla luomme turvallisen ympäristön, jossa osallistujat voivat pysähtyä oman hyvinvointinsa ja terveytensä äärelle. Pohdimme, mitkä asiat tuovat voimavaroja elämään. Osallistujia autetaan johtamaan itseään ja omaa toimintaansa. Toteutamme ja koemme asioita yhdessä. Meillä on mm. erittäin laaja kattaus erilaisia liikkumisen muotoja, joita valmennuksissa kokeillaan ja kokeilujen avulla etsitään jokaiselle omin tapa liikkua. Näin kynnys itsenäiselle liikkumiselle madaltuu.”

Varalan Urheiluopisto

Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan arjessa ja liikkuminen vaikuttaa myönteisesti mielialaan. Henkilöstön liikunnallista elämäntapaa voi tukea Varalan pienryhmä-treenien avulla.

Hyvinvointi osaksi organisaation strategiaa arkea

Valmennuksen päätteeksi tehdään vaikuttavuuden arviointi. Mittareina voidaan käyttää mm. sisäistä hyvinvointikyselyä, henkilöstön sitoutumista tai sairauspoissaolojen kehittymistä.

Varalan asiantuntijat käyvät välitulokset ja loppuarvioinnin läpi organisaation johdon kanssa. Samalla katse suunnataan tulevaisuuteen ja pohditaan, miten organisaatiossa voidaan jatkossa tuoda hyvinvointi entistä vahvemmaksi osaksi strategiaa ja arkea.

”Työhyvinvointia edistävien toimien ensimmäisenä askeleena on määritellä tavoite ja kohderyhmä. Tavoitetta asetettaessa kannattaa suunnitella kuinka toimien vaikuttavuutta voidaan mitata ja tuloksia arvioida. Parhaat tulokset saavutetaan toimimalla suunnitelmallisesti ja päämäärätietoisesti”, summaa Suni.

Haluatko vahvistaa hyvinvointia organisaatiossasi?

Lue lisää osoitteessa: www.varala.fi

Teksti: Merja Maukonen

CTA

Julkaistu: 01/2024

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »