mainos_1063

Hyvinvointi

Kuinka turvata omaa työssä jaksamista tuleviksi vuosiksi

artikkelikuva: Kuinka turvata omaa työssä jaksamista tuleviksi vuosiksi

Kylpylähotelli Kunnonpaikka tarjoaa useita erityyppisiä kuntoutuspalveluita, jotka laadukkaasti toteutettuna tukevat sekä edistävät työ- ja toimintakykyä ja antavat keinoja mm. sairauden kanssa elämiseen, tukea arjessa selviytymiseen sekä opastusta kuntoutumista edistävien elämäntapoihin sitoutumiseen.

Kylpylähotelli Kunnonpaikka toteuttaa KIILA-kuntoutusta
KIILA-kuntoutus on tarkoitettu alle 67-vuotiaille vakituisessa työsuhteessa tai toistuvissa määräaikaisissa työsuhteissa oleville henkilöille sekä yrittäjille. KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on edistää osallistujien työkykyä sekä työelämässä pysymistä. Prosessissa sitoutetaan myös työnantajaa sekä työterveyshuoltoa osallistumaan kuntoutukseen. Näin ollen saadaan vaikuttavampia tuloksia aikaan ja kuntoutustulosten käytäntöön vieminen työpaikalla on tehokkaampaa.

Kuntoutuskurssien hakijatahoina voivat toimia mm. yritykset, yhdistykset, ammattiliitot ja työterveydet.

Kuntoutuksessa korostuu ajankohtaisuus
KIILA-kuntoutukseen pääsemisen kannalta ensisijaista on se, että työntekijä, työterveys tai työnantaja ovat havainneet tuen tarpeen työssä jatkamiselle. Tuen tarve voi ilmetä työsuorituksen heikentymisenä, kuormittuneisuuden kokemuksena tai työkykyä heikentävinä terveysongelmina. KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.

Kuntoutukseen valitun henkilön työkyvyn ja työssäjaksamisen ongelmat tulevat olla sidoksissa työhön työpaikalla, organisaation toimintaan sekä hänen omaan ammatilliseen kehitykseensä. Kuntoutuksen edellytyksenä on, että kuntoutuja itse on todennut tarvitsevansa tukea ja on halukas tekemään muutoksia työssäjaksamisensa edistämiseksi. Muutosta ei kuitenkaan voida tehdä viikon kuntoutusjakson aikana, vaan muutos ja positiiviset tulokset saadaan aikaan viemällä käytäntöön niitä asioita, joita kuntoutushenkilöstön kanssa on yhdessä pohdittu.

Kuntoutukseen hakemiseen tarvitaan lääkärin B-lausunto, mistä käy ilmi kuntoutuksen tarve ja tavoite. Kelan ammatillisen kuntoutuksen hakemus KU 101 sekä työnantajan kanssa yhdessä täytettävä KU 200 ammatillinen selvityslomake liitetään hakemukseen, jonka jälkeen ne palautetaan Kelaan.

Lisätietoja kuntoutuksesta:
Jani Heikkurinen
asiantuntija, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut
Kylpylähotelli Kunnonpaikka
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.fi
0447889493

Teksti: Kylpylähotelli Kunnonpaikka

Julkaistu: 06/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »