mainos_1081

HR-järjestelmät (palkanmaksu)
Hyvinvointi
Johtaminen
Yrityskulttuuri

Palkkausjärjestelmän kehittäminen

Palkkauksen kehittäminen ja tehtävässä suoriutumisen arvioiminen ovat oleellinen osa johtamista

artikkelikuva: Palkkausjärjestelmän kehittäminen

Tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi kuuluvat hyvään johtamiseen ja takaavat palkitsemismallien läpinäkyvyyden. JopiArvio Oy toimittaa organisaation tarpeista lähtevät ratkaisut 25 vuoden kokemuksella.

”Organisaatiossa tehtävänkuvat ja vaatimustasot muuttuvat, mistä syystä palkkausjärjestelmää on ylläpidettävä. Palkkausjärjestelmän läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys on aivan keskeinen osa hyvää järjestelmää”, sanoo konsultti Gunilla Rantanen JopiArvio Oy:stä.

Julkisen sektorin palkitsemismallien kehittäminen on vuonna 1994 perustetun JopiArvion ydinosaamista. Palkitsemismallit perustuvat tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin ja arviointiprosessien kehittämiseen. JopiArvion toimintamallien ja ohjelmistojen avulla palkitsemisen tavoitteet muuntuvat osaksi organisaation käytäntöjä.

”Selkeät kriteerit sisältävä ja kaikkien tiedossa oleva palkkausjärjestelmä on läpinäkyvä. Kehittäminen lähtee liikkeelle projektista, jonka jälkeen huolehditaan järjestelmän ajantasaisuudesta ja jatkuvuudesta. Samalla järjestelmästä nähdään, missä tehtävissä palkkakehitys on jäänyt jälkeen suhteessa muihin tehtäviin ja esimerkiksi järjestelyvaraeriä voidaan kohdentaa niihin”, Rantanen sanoo.

Toimenkuvat muotoutuvat erilaisiksi riippuen organisaation koosta ja toiminnasta, jolloin toimiva ja helposti hallinnoitava arviointijärjestelmä auttaa määrittämään tehtävän vaativuutta vastaavan palkkatason. JopiArvion myJopi-sovellus tuo hallittavuutta palkitsemisjärjestelmien ylläpitämiseen. Sovellus sisältää kootusti tehtävänkuvaukset ja muut palkkauksen kehittämiseen liittyvät tiedot.

Henkilökohtaisen suoriutumisen palkitseminen tärkeää
Työntekijän itsearviointi sekä työntekijän ja esimiehen väliset arviointikeskustelut muodostavat pohjan henkilökohtaisen suoriutumisen säännölliselle arvioinnille. Arviointi perustuu suoriutumisen vertaamiseen ennalta asetettuihin tavoitteisiin.

”Objektiivisten arviointimenetelmien käyttäminen on keskeistä palkkauksen kehittämisessä ja mahdollistaa palkitsevan tulospalkkausjärjestelmän käyttämisen”, Rantanen sanoo.

Palkitsemisjärjestelmän avoimuus viestii, että organisaatiossa arvostetaan työntekijöiden työpanosta ja halutaan palkita hyvästä työsuorituksesta. Tämä parantaa työhyvinvointia, luo myönteisen työnantajamielikuvan sekä sitouttaa henkilöstön työnantajaan.

Lisätietoja: www.jopiarvio.fi

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 09/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »