mainos_1090

Hyvinvointi
Johtaminen
Tiimit
Yrityskulttuuri

Onnistuneen henkilöstöpäivän resepti

Kuuden vinkin avulla voi järjestää henkilöstöpäivän, joka tukee yrityksen menestystarinaa

artikkelikuva: Onnistuneen henkilöstöpäivän resepti

Henkilöstöpäivä voi olla alku monivuotiselle työhyvinvointiohjelmalle tai osa strategista toimeenpanoa. Liian usein henkilöstöpäivät ovat puuduttavia infopäiviä, joita rytmittävät hätäiset lounaat ja täyteen ahdetut PowerPoint-esitykset. Näin ei tarvitsisi olla. Kaikille merkityksellinen päivä voidaan järjestää sellaisissa puitteissa, että henkilöstö saapuu innolla paikalle.

Laadukkaan henkilöstöpäivän tunnistaa siitä, että kaikki osallistuvat – niin johto kuin työntekijät. Tämä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Merkityksellisyys puolestaan syntyy sellaisista asiasisällöistä, jotka antavat koko henkilöstölle uusia ajattelutapoja ja virikkeitä työhön. Hyvä henkilöstöpäivä on kiireetön, ja aikaa jää kohtaamisille ja kuulumisille. Onnistunut henkilöstöpäivä ei ole irrallinen toteutus, vaan osa isompaa kokonaisuutta ja yrityksen toimintatapaa.

”Lähtökohtaisesti ihmisten kohtaamiset tuovat valtavasti lisäarvoa henkilöstöpäivälle. Se kannattaa aina hyödyntää. Aitoa ja osallistavaa ilmapiiriä on haastavaa saavuttaa digitaalisilla välineillä tai webinaareissa”, sanoo 4eventin hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Antti Äikäs.

4event on tavoitteellisten työhyvinvointiohjelmien ja innostavien tapahtumien valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio, joka on toteuttanut yli 3 000 henkilöstöpäivää yrityksille. Parhaimmat lähtökohdat onnistumiselle luodaan silloin, kun päivällä on yhteys yrityksen arvoihin, strategiaan, työnantajakuvaan ja henkilöstön voimavaroihin.

”Kun kaikki ovat fyysisesti samassa tilassa ja kuulevat samat puheenvuorot ja keskustelut, me-henki rakentuu vahvemmaksi ja ymmärrys yhteisestä suunnasta ja tahtotilasta lisääntyy. Nykyajan työelämässä ei ole itsestäänselvyys, että ihmiset tunnistavat toisensa sähköpostien takaa. Kun on tutkittu ihmisten vuorovaikutusta, niin on havaittu, että yhteistyö on tiiviimpää ja luottamuksellisempaa sen jälkeen, kun henkilö on tavattu ja kasvot ovat tutut”, kuvailee Äikäs.

Lisäarvona 4eventin järjestämissä henkilöstöpäivissä on se, että ne mahdollistavat tavoitteellisen työhyvinvointiohjelman aloittamisen. Mallissa henkilöstöpäivän osana on mielenkiintoinen kartoitus, jota seuraavat 25 erilaista kohdennettua palvelua – terveysvalmennuksista ja esimiesten kehittämisohjelmista aina työkykyriskien hallintaan.

”Henkilöstön voimavarat kannattaa ehdottomasti huomioida sisällöissä. Mallimme on sellainen, että varaamalla päivästä kaksi tuntia työhyvinvointiin voidaan aloittaa jotakin sellaista, minkä vaikutukset ovat monivuotiset”, Äikäs innostuu.

Vinkkien avulla onnistut

  1. Päivän tulee olla osallistava. Rakenna päivä siten, että kaikki voivat ideoida, jakaa ajatuksia ja kertoa mielipiteitään digitaalisten välineiden, keskustelujen tai työpajojen muodossa. Hyödynnä keräämäsi arvokas materiaali yrityksen menestystarinassa.
  2. Päätä ajankohta ajoissa ja varmista, että päivä sopii johdon ja avainihmisten aikatauluihin. Henkilöstöpäivä voi tavoitteesta riippuen esimerkiksi päättää liiketoimintavuoden, juhlistaa organisaatiota tai johdattaa tulevaisuuteen uuden strategian innovoinnilla.
  3. Sido osa päivän asiasisällöstä yrityksen liiketoimintaan, työnantajamielikuvaan tai toimialan tulevaisuudennäkymiin. Mitä päivän aikana tulisi ajatella, jotta pärjäämme tulevaisuudessa entistä paremmin?
  4. Sido osa päivän asiasisällöstä yksilötasolla merkityksellisiin asioihin. Sisällön tulisi olla hyödynnettävissä työntekijöiden omassa työssä ja sen tuloksekkaassa suorittamisessa.
  5. Rakenna työpaikan kulttuuria ja me-henkeä. Ohjelmaan kannattaa jättää aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia tutustumiselle muiden yksiköiden ihmisiin.
  6. Hyödynnä henkilöstöpäivä myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Aloita monivuotinen työhyvinvointiohjelma tai rakenna päivään kohdennettuja työpajoja eri tarpeisiin.

Vietä henkilöstöpäivää laadukkaissa puitteissa

Sopivan ajankohdan lisäksi henkilöstöpäivää varten tarvitaan paikka, johon matkustaminen ei vie päivästä liikaa aikaa. 4eventin yhteistyökumppanina toimii valtakunnallisesti Scandic Hotels Oy, jonka hotelleissa henkilöstöpäiviä voi järjestää missä tahansa Suomea.

”Pitkät välimatkat kannattaa minimoida, koska ne vähentävät osallistumisintoa ja syövät päivistä tehoa. Scandicin kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa myös sen, että suurelle organisaatiolle voidaan järjestää useita erillisiä samanaikaisia ja samansisältöisiä toteutuksia eri puolilla Suomea”, Äikäs toteaa.

4eventin asiantuntijat auttavat rakentamaan onnistuneen sisällön ja Scandicin kokousasiantuntijat toimivat inspiraationa ja tukena päivän suunnittelussa ja toteutuksessa, auttaen valitsemaan tarkoitukseen hyvin soveltuvat tilat sekä monipuoliset pitkin päivää sopivasti energisoivat tarjoilut. Myös tapahtumapaikkojen miljöötä ja inspiroivaa luontoa kannattaa hyödyntää henkilöstöpäivässä.

Lisätietoja: www.4event.fi

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 01/2020

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 3/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »