mainos_1090

Koti työpaikkana

artikkelikuva: Koti työpaikkana

Päivi Rauramo

Pandemian aikana on tärkeää, että jokainen organisaatio toimii vastuullisesti viruksen leviämisen torjunnassa ja noudattaa terveysviranomaisten ohjeita mahdollistamalla työskentelyn etänä, mikäli mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa työn tekemistä kotona.

Koti on normaalioloissa vain harvalle ensisijainen työn tekemisen paikka, vaan ennemminkin edellytys työstä palautumiselle ja yhteinen tila perheelle ja läheisille. Nyt melko nopealla aikataululla on pitänyt sopeutua tilanteeseen, jossa työympäristö on pitänyt rakentaa osaksi kotia. Etätyön konkareilla ei liene mittavia sopeutumisvaikeuksia, mutta vasta-alkajilla tilanne voi olla vaikeampi.

Työlainsäädäntöä sovelletaan myös etätyöhön, tosin rajoitetusti. Etätyössäkin työtilan tulee olla riittävä, siisti ja järjestyksessä. Tapaturmavaarat pitää poistaa ja huolehtia sopivasta lämpötilasta, ilmanvaihdosta, valaistuksesta ja häiriöttömästä ääniympäristöstä. Työvälineisiin ja ergonomiaan on kiinnitettävä huomiota.

Etätyötä tehtäessä sattuvat työtapaturmat ovat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä. Vakuutusturva on voimassa kuitenkin vain, kun tehdään toimenkuvan mukaisia työtehtäviä. Jos etätyössä tapaturma sattuu, kun tauon aikana keitetään kahvia keittiössä tai jos hoidetaan työtehtävien lomassa kotitaloustöitä, näitä ei korvata työtapaturmina.

Etätyössä johtaminen tapahtuu virtuaalisesti. Etäjohtamisessa korostuvat suhteiden luominen, luottamus, yhteisöllisyys, vuorovaikutus sekä tiedon jakamiseen liittyvät käytännöt. Lisäksi on varmistettava työprosessien sujuvuus, työolojen terveellisyys ja turvallisuus, kuormittumisen ja työajan seuranta, työkyvyn tuki sekä työsuojelun yhteistoiminnan edellytykset.

Etäjohtamisen haasteellisuuden vuoksi esimiehen on valtuutettava työyhteisön jäsenet hoitamaan tehtäviä suhteellisen itsenäisesti. On pyrittävä löytämään luottamuksen ja kontrollin tasapaino, johon kuuluu herkkyys puuttua tarvittaessa ongelmiin. Työntekijän osalta etätyössä korostuvat itsensä johtamisen taidot.

Teksti: Päivi Rauramo, asiantuntija Työturvallisuuskeskus
Kuva: Mikael Ahlfors

Lisätietoja: www.ttk.fi, www.wgh.fi

Julkaistu: 05/2020

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 3/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »