mainos_491

Koulutus

HR ihmisten kestävän johtamisen tukena

artikkelikuva: HR ihmisten kestävän johtamisen tukena

HR:n perinteinen rooli on tukea johtoa esihenkilötyössä, jolloin keskitytään johtajan ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen. Kestävässä johtamismallissa asiaa ajatellaankin hieman toiselta kannalta: mitä tiimi- ja ryhmätasolla pitäisi tapahtua, jotta organisaation toiminta olisi kestävämpää ja ihmiset voisivat paremmin?

Liiketoiminnan kannalta organisaatioissa on mietittävä kaikkien resurssien käyttöä ja sitä, kuinka kestävää se on. Siihen ollaan jo herätty, että maapallo on rajallinen, mutta yhtä lailla myös ihmiset ovat rajallisia.

Ihmisten kestävyyden näkökulmasta hyvä vuorovaikutus kaikilla organisaation tasoilla muuttuu yhä merkittävämmäksi, sillä kun yhteistyö on saumatonta, myös yksilöt jaksavat paremmin. Kestävä organisaatio panostaakin ihmisten keskinäisiin suhteisiin ja eri osapuolten väliseen dialogiin.

Kestävässä johtamismallissa huomio kiinnitetään siis entistä enemmän ryhmien tukemiseen. Johdon tehtävänä on mahdollistaa tiimien toiminta ja auttaa kaikkia saamaan äänensä kuuluviin – siis tukea vuorovaikutusta.

HY+

Mistä käynnistyy organisaation muutos kohti kestävää vuorovaikutusta?

Kestävä johtaminen muuttaa myös johdon tukipalvelujen roolia. Painopiste ei ole enää ylhäältä alaspäin tulevan viestintävirran tukemisessa, vaan keskitytään entistä enemmän koko organisaation horisontaalisiin kommunikaatioväyliin.

Kun HR:n tukifunktio painottuu johtaja-alaissuhteiden sijaan koko työyhteisöverkostoon, johdon tavoin myös HR:n tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu eri osapuolten välisen vuorovaikutuksen tukeminen.

Muutos lähtee siitä, että koko organisaatio saadaan oivaltamaan, minkälaista kestävä toiminta on ihmisten välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tähän syvennytään Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n johtamisen ja henkilöstön kehittämisen valmennuksissa.

HY+ ja Helsingin yliopiston Avoin yliopisto ovat myös kehittäneet yhdessä uuden, monitieteisen Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuuden, joka vastaa organisaatioiden haluun ymmärtää kestävyyttä ja erityisesti siihen liittyvää sosiaalista aspektia laajemmin.

Tutustu HY+:n koulutuksiin

Uudistuva organisaatio ja kestävä johtaminen

Osallistava viestintä

Dialoginen johtaminen ja tunneälykäs esimiestyö

Teksti: Saara Kankainen

Julkaistu: 12/2020

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

PODCAST - YRITYSKULTTUURI ON KUNINGAS

mainos_452
mainos_466
mainos_486
mainos_456
mainos_496
mainos_459
mainos_485
mainos_458Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »