mainos_1021

Työaika (työajan hallinta, työajan seuranta)

Kolme trendiä työvuorosuunnitteluun

Valinnanvapaus ja mahdollisuus vaikuttaa työhön näkyvät suoraan työhyvinvoinnissa sekä työn laadussa

artikkelikuva: Kolme trendiä työvuorosuunnitteluun

Työntekijäkokemusta voidaan parantaa tasapuolisella ja työntekijöiden toiveet huomioivalla työvuorosuunnittelulla. Automatisoitu järjestelmä kohdentaa jakson päivittäiset työt yksilön osaamisen ja esitettyjen työ- ja vapaapäivätoiveiden mukaisesti.

Työvoiman hallinnan asiantuntija Pirjo Ketola Visma Enterprise Oy:stä on koonnut kolme trendiä, jotka parantavat työntekijäkokemusta työvuorosuunnittelussa. Työhyvinvoinnin parantuessa työskentely tehostuu ja poissaolot vähenevät.

Ensimmäisenä trendinä on työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksien huomiointi ja työvuorosuunnittelun läpinäkyvyyden parantaminen. Tavoitteena on tuoda helpotusta vaativan vuorotyön ja muun elämän yhteensovittamiseen.

”Sähköisissä järjestelmissä toiveiden esittäminen sujuu helposti ja paikkariippumattomasti. Esimiesten lähettämistä työtarjouksista tai avoimista keikkavuoroista sijaiset ja keikkatyöläiset voivat valita elämäntilanteeseensa sopivat työvuorot. Järjestelmä varmistaa myös automaattisesti, että henkilöllä on sopiva osaaminen varattuun vuoroon”, Ketola sanoo.

Toisena trendinä ovat työntekijöiden tukeminen sekä tasapuolinen ja reilu kohtelu. Työvuorosuunnittelun on tärkeä olla avointa sekä työvuoro- ja vapaapäivätoiveiden hyväksynnän tasapuolista. Mallilla saavutetaan työntekijöiden oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu.

”Organisaatiossa kannattaa sopia yhteisesti työvuorotoiveiden pelisäännöistä. Pelisäännöt voidaan sovittaa automatisoidulle työvuorosuunnittelujärjestelmälle, joka jakaa vuorot toiveiden, työntekijöiden osaamisen ja yksikön työn tarpeen mukaisesti”, kuvailee Ketola.

Kolmantena trendinä on kytkeä yksikön työn tarve ja työntekijöiden osaaminen työvuorosuunnitteluun. Näin työntekijät työskentelevät osaamisensa mukaisesti tehtävissä, joihin heidät on perehdytetty.

Visma Numeron

”Osaamiselle tulee merkitys, kun se ohjaa automaattisesti myös henkilöiden sijoittumista yksikön eri vuoroihin. Avoimuus lisääntyy, kun henkilön osaaminen näkyy myös henkilölle itselleen sähköisen OmaNumeron-palvelun kautta”, sanoo Ketola.

Visman OmaNumeron-sovelluksen avulla työntekijöiden ääni saadaan kuuluviin työvuorosuunnittelussa. OmaNumeron on osa työvuorosuunnitteluun ja työvoiman hallintaan kehitettyä Numeron-ratkaisua.

”OmaNumeronissa voi ilmoittaa työvuorotoiveita, tarkastella omia saldojaan, seurata jakson toteumia sekä hyväksyä jakson sähköisesti ja laitteesta riippumatta. Sovellus lisää työvuorosuunnitteluprosessin läpinäkyvyyttä ja tarjoaa reaaliaikaisen näkymän työvuoroihin”, Ketola kuvailee.

Lue lisää työvuorosuunnittelusta Visma Numeronilla.

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 06/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »