mainos_1021

Koulutus
Valmennus
Yrityskulttuuri

Eettisyys osaksi organisaation arkea

Avoin toimintakulttuuri ja koulutus luovat edellytykset henkilöstön vastuulliselle toiminnalle

artikkelikuva: Eettisyys osaksi organisaation arkea

Kuva: Sakari Röyskö

Eettinen organisaatiokulttuuri perustuu inhimillisyyteen, vastuullisuuteen ja ihmisten oikeudenmukaiseen kohteluun. Eettisiä toimintamalleja voi juurruttaa organisaatioon avoimen keskustelukulttuurin ja koulutuksen avulla.

Työelämässä esiintyy jatkuvasti epäeettisiä toimintatapoja, kuten organisaation arvojen vastaista johtamista, syrjintää, työpaikkakiusaamista, varojen arveluttavaa käyttöä tai huonon hallintotavan salailua.

”Epäeettisiksi koettuja käytäntöjä ilmenee lähes kaikkialla, mutta oma epäeettinen toiminta jää usein havaitsematta. Esimerkiksi rakenteellinen syrjintä on niin läpileikkaavaa, että monet kokevat tulevansa syrjityiksi, vaikka kukaan ei koe syrjivänsä”, pohtii eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija Niina Ratsula Code of Conduct Companysta.

Vuonna 2018 perustetun Code of Conduct Companyn missiona on edistää oikein toimimisen kulttuuria suomalaisessa työelämässä, jotta organisaatiossa työskentelevillä ihmisillä on parhaat edellytykset eettisesti kestävään päätöksentekoon. Oikein toimimisen kulttuurin keskiössä ovat hyvä johtaminen ja hallinto sekä eettiset käytännöt niin paperilla kuin arjessakin.

”Organisaatio hyötyy usein konkreettisista työkaluista kuten ohjeista ja koulutuksesta sekä kirjoittamattoman yrityskulttuurin kehittämisestä. Henkilöstöhallinto on tärkeä strateginen kumppani eettisten toimintamallien juurruttamisessa organisaation arkeen”, sanoo Ratsula.

Moraalia voi ja kannattaa treenata

Organisaation kuuluu tarjota jokaiselle työntekijälle työkalut ja valmius toimia eettisesti. Eettistä toimintaa voi edistää tarjoamalla vastuullista toimintaa edistävää koulutusta koko henkilöstölle tai henkilöstöryhmille, kuten tiiminvetäjille tai esihenkilöille.

Code of Conduct Company on kehittänyt laajan verkkokoulutusportaalin ja vastuullisuuden opintopolut eettisen liiketoiminnan ja yrityskulttuurin kehittämisen tueksi. Tarjolla on myös räätälöityjä koulutuksia, jotka rakennetaan asiakkaan käytännön tarpeiden ja brändin mukaisesti.

”Eettisten kysymysten tunnistaminen ja tarkasteleminen organisaatiotasolla on tärkeää, jotta osaamme toimia vastuullisesti ja yhteiset pelisäännöt ovat kaikille selvät. Henkilöstön koulutus on tähän oiva keino”, Ratsula toteaa.

Eettisistä toimintatavoista kouluttaminen on tärkeä osa yritysten kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Koulutuksen ja yhteisten pelisääntöjen avulla organisaatiot sitouttavat henkilöstöään sekä ehkäisevät mahdollista eettistä kuormitusta tai arvoristiriitoja.

Avoin keskustelukulttuuri edistää eettisyyttä

Eettisten riskien kartoittaminen ja toiminnan eettisyyden jatkuva arviointi ovatkin tarpeen kaikissa organisaatioissa. Koulutus auttaa organisaatiota tunnistamaan, missä tilanteissa eettisiä dilemmoja tai väärinkäytöksiä voi esiintyä ja kuinka niitä tulisi käsitellä. Epäeettisten toimintatapojen tunnistaminen lähtee kyseenalaistamisesta ja avoimesta keskustelukulttuurista.

”Organisaatiossa on kyettävä itsereflektioon, jotta eettiset käytännöt voivat vahvistua. Eettisyyttä voidaan jalkauttaa organisaation arkeen sanoittamalla eettiset toimintatavat yhdessä henkilöstön kanssa”, Ratsula sanoo.

Yrityskulttuuria voi kehittää myös yhdessä vastuullisen liiketoiminnan ammattilaisen kanssa. Code of Conduct Company tarjoaa tukea yritysvastuun kehittämiseen koulutuksen ja sparrauksen avulla, kehittää compliance-ohjelmia sekä toimii ulkoistettuna kumppanina organisaation sisäisen valvonnan ja tarkastusten kehittämisessä.

Lisätietoja: www.codeofconduct.fi

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 04/2022

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »