mainos_1081

Johtaminen (etätyö, hybridityö)
Työympäristö (toimitilat)
Yrityskulttuuri

Työympäristön kehittäminen on jatkuva prosessi

artikkelikuva: Työympäristön kehittäminen on jatkuva prosessi

”Toimistotiloja suunniteltaessa voi ammentaa parhaita oppeja kahviloista, liiketiloista tai hotelleista. Asiakaskokemusta parantavia ratkaisuja voidaan soveltaa työntekijäkokemukseen ja luoda viihtyisämpiä ja elämyksellisempiä työympäristöjä”, sanoo Raklin toimitilat-toimialan johtaja Mikko Östring. Kuva: Rakli Ry

Työympäristöjen kehittyminen kohti monipaikkaisuutta alkoi jo ennen koronapandemiaa, mutta pandemian myötä muutoksen vauhti kiihtyi. Hybridityö on muuttanut työn tekemisen tapoja ja vähentänyt toimistotilojen tarvetta.

”Resurssiviisauden näkökulmasta tiloja ei kannata pitää puolityhjinä. Keskeistä on kehittää ja johtaa työympäristöjä ja toimintakulttuuria pitkällä aikajänteellä, jotta tiloja ja muita resursseja käytetään tehokkaasti nyt ja tulevaisuudessa”, sanoo Raklin toimitilat-toimialan johtaja Mikko Östring.

Tilojen käyttöasteen sijasta Östring haluaa kiinnittää organisaatioiden huomion siihen, miten työtä voi parhaiten tehdä tuloksellisesti ja paikkariippumattomasti. Toimistopakon sijasta organisaatiossa tulee yhdessä pohtia, miten työ tehdään hyvin ja mitä se tarkoittaa yhdessäolon osalta.

”Organisaatiokulttuuri ja työtavat kehittyvät jatkuvasti. Jos aiempi työympäristö on suunniteltu teollisen ajan työrutiinien mukaisesti, on sitä kehitettävä vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin”, Östring sanoo.

Työympäristöjohtamisella tuetaan organisaation ydintoimintaa ja vaikutetaan työntekijöiden hyvinvointiin. Paras lopputulos saavutetaan, kun kehittämistä tehdään laaja-alaisesti yhteistyössä kaikkien organisaatiotasojen kanssa ylimmästä johdosta henkilöstöön.

Työntekijäkokemuksen merkitys kasvaa

Tilojen käyttöaste ei yksin kerro koko totuutta, vaan lisäksi tarvitaan laadullista tietoa siitä, miten tiloja käytetään ja koetaanko tilat toimiviksi.

”Palautetta kannattaa kerätä eri tavoin ja pureutua sen avulla ongelmakohtiin.”

Hybridityössä toimitilojen rooli korostuu kohtaamisten mahdollistamisessa ja työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen edistämisessä. Parhainkaan tila ei yksinään luo kohtaamisia, vaan kohtaamiset on tuotava osaksi työskentelyä johtamisen ja työkäytäntöjen kautta.

”Fyysisen työympäristön lisäksi vuorovaikutusta ja kohtaamisia tulee kehittää kokonaisvaltaisesti eri kanavissa”, Östring sanoo.

Jos tilaa tuntuu olevan liikaa, ei kannata supistaa tiloja harkitsemattomasti kustannussäästöt edellä. Myös liian suuri käyttöaste tuottaa kielteisen työntekijäkokemuksen.

Tilojen kautta voidaan parantaa työntekijäkokemusta muun muassa äänimaisemalla, valaistuksella, sisäilmalla, lämpötilalla, värimaailmalla ja palveluilla. Tuottavan työskentelyn mahdollistamiseksi on tärkeää tarjota työskentelyyn laajasti erilaisia tiloja ja teemoitettavia tunnelmia: hiljaisia tiloja, kokous- ja vetäytymistiloja, rennomman vuorovaikutuksen tiloja, ideointi- ja innovaatiotiloja sekä hyvinvointia ja palautumista tukevia tiloja. Tilan elementeillä tulisi ehkäistä tarpeettomia keskeytyksiä ja stressitekijöitä.

Erityisesti muunneltavuus ja monikäyttöisyys korostuvat hybridityöympäristöissä. Näitä ovat esimerkiksi modulaariset ja liikuteltavat tilaratkaisut.

Rennommissa tiloissa kodinomaisuus on ollut nousevana trendinä. Olohuonetta muistuttavat kohtaamiskahvilat sopivat sekä työskentelyyn että tauon viettämiseen.

”Toimistotiloja suunniteltaessa voi ammentaa parhaita oppeja kahviloista, liiketiloista tai hotelleista. Asiakaskokemusta parantavia ratkaisuja voidaan soveltaa työntekijäkokemukseen ja luoda viihtyisämpiä ja elämyksellisempiä työympäristöjä”, Östring lisää.

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 10/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viesti
mainos_1066
mainos_1069Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »