mainos_1063

HR-järjestelmät
Työaika (työajan hallinta, työajan seuranta)

Päivitä työajanseuranta!

artikkelikuva: Päivitä työajanseuranta!

HR voi hyötyä nykyistä paljon enemmän fiksuista järjestelmistä, jotka modernisoivat ja automatisoivat työajanseurannan.

Jotta työntekijän suoritusta ylipäätään voidaan arvioida – ja voidaan suorittaa esimerkiksi palkitsemista ja palkanmaksua – tulee HR:llä olla tieto työntekijöiden työtunneista ja niiden käytöstä. Samalla tavalla työajanseurannassa on tärkeää olla ajantasaiset tiedot mm. työntekijöiden työsuhteista ja osaamisesta, jotta oikeat henkilöt voidaan ohjata heidän osaamistaan vastaavien työtehtävien pariin.

Toimitusjohtaja Krister Juselius JotBar Solutions Oy:stä huomauttaa, että nykytilanteessa on kuitenkin isoja ongelmia: järjestelmät ovat (aivan liian usein) yrityksissä hajautettuina ja tieto voi pahimmillaan kulkea järjestelmien välillä manuaalisesti Excel-taulukoiden tai jopa fyysisten dokumentaatioiden muodossa.

”Tämä pitää pystyä muuttamaan, koska tietojen reaaliaikaisuus ja yhtenäisyys on merkittävässä asemassa myös HR-toiminnassa”, toteaa Juselius.

Kun HR-tiedot ovat toimiva osa yrityksen työajanseurantaratkaisua, voidaan työntekijöille asetettuja tavoitteita ja työtehokkuutta seurata helpommin.

Keskity olennaiseen
”Samalla tapaa HR saa aina ajantasaisen tiedon esimerkiksi sairaspoissaoloista ja tietoja voidaan hyödyntää yrityksen työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseen”, toteaa Juselius. Kun byrokratia vähenee, HR-väki voi keskittyä yrityksen strategisten tavoitteiden kannalta tärkeisiin toimenpiteisiin, kuten työmotivaation ja -tehokkuuden parantamiseen.

JotBar Solutions tuo syksyllä markkinoille uuden työajanseurannan käyttöjärjestelmän, jossa fokuksessa on koko työsuhteen elinkaari rekrytoinnista irtisanoutumiseen. ”Integroimme koko työsopimushallinnan yrityksen järjestelmään”, kuvailee Juselius.

Tällöin henkilön CV-historia päivittyy järjestelmään työtehtävineen, koulutuksineen, kehityskeskusteluineen kaikkineen vuosien saatossa. Elinkaariajattelu auttaa myös tukemaan työntekijää erilaisissa elämänvaiheissa ja haastavissa tilanteissa.

”Järjestelmästä näkee esimerkiksi, jos joku selkeästi alisuorittaa ja tällöin voidaan lähteä selvittämään, mitä voidaan tehdä tilanteen korjaamiseksi.” Toisaalta ylisuorittaminenkin rekisteröityy, jolloin pitää tutkia, onko vaarana työssä uupuminen vai onko kyseessä vain erityisen taitava työntekijä, jolle voisi kenties olla käyttöä muualla.

”HR:n käyttöön tulee paljon hyödyllistä, uutta tietoa”, Juselius lupaa.

Lisätietoja: www.jotbar.fi

Teksti: Sami J. Anteroinen

JotBar logo

Julkaistu: 06/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viesti
mainos_1066
mainos_1069Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »