mainos_1063

HR-järjestelmät
Johtaminen
Yrityskulttuuri

Toimiva organisaatiokulttuuri pohjautuu yhteisiin arvoihin

artikkelikuva: Toimiva organisaatiokulttuuri pohjautuu yhteisiin arvoihin

Organisaatiokulttuurin avulla tuetaan organisaation strategiaa ja tavoitteita sekä edistetään työntekijöiden sitoutumista ja hyvinvointia. Organisaatiomuutosten ja uusien strategisten linjausten myötä on erittäin tärkeää tarkastella arvopohjaa ja kehittää kulttuuria sekä arjen toimintaa arvojen mukaisesti.

Työntekijöillä on vahva tarve kokea työnsä merkitykselliseksi. Merkityksellisyyden tunne vahvistuu, kun organisaation ja työntekijän arvot vastaavat toisiaan. Samalla konkretisoituu oman työn merkitys suhteessa organisaation tavoitteisiin.

”Toimiva organisaatiokulttuuri on valtava voima, joka varmistaa, että koko henkilöstöllä on yhteiset rakennuspalikat tavoitteiden saavuttamiseksi. Arjessa yhteiset kokemukset ja jaetut arvot konkretisoituvat teoiksi, joita ovat esimerkiksi yhdessä sovitut palaverikäytännöt, palautteen anto ja tapa työskennellä yhdessä”, sanoo Anna Aarnisalo, Sympan Vice President, People and Culture.

Kansainväliseksi toimijaksi kasvanut Sympa on kotimainen ohjelmistotalo, jonka HR-järjestelmä kattaa koko työsuhteen elinkaaren. Sympan tavoitteena on olla hyvä työnantaja sekä luoda merkityksellistä työelämää ja työhyvinvointia.

Organisaatiokulttuuri on kaikkien yhteinen asia

Kulttuuri muodostuu arjessa vahvassa yhteistyössä johdon, henkilöstöhallinnon ja henkilöstön välillä. Henkilöstöhallinnolla ja johdolla on suuri rooli toimivan organisaatiokulttuurin fasilitoinnissa ja johtamisessa.

”Fasilitoinnin avulla voidaan kartoittaa organisaatiokulttuurin kulmakivet, tehdä näkyväksi organisaatiolle tärkeät arvot sekä varmistaa johdonmukaiset toimintatavat näiden välillä”, Aarnisalo sanoo.

Organisaatiokulttuuri ei ole yksin henkilöstöhallinnon harteilla, vaan jokaisella on vastuu arvojen mukaisesta toiminnasta.

Lue myös: Byggmax: Kattava ja joustava HR-järjestelmä, joka on rakennettu tulevaisuutta varten

”Vaikka työporukassa on ihanaa muistella yhteisiä kohtaamisia organisaation juhlista, on tärkeää muistaa, että vaikutamme organisaatiomme kulttuuriin päivittäin jokaisessa kohtaamisessa kollegoidemme kanssa.”

Arvopohja voi muuttua organisaatiomuutoksissa

Organisaatiomuutosten myötä myös yhteinen arvopohja saattaa vaatia tarkastelua. Sympalla muutosten taustalla ovat omistajan vaihdos, kansainvälistyminen ja yrityksen kasvu.

Erityisesti kansainvälistyminen on rikkaus Sympalle, mutta se on tuonut henkilöstöhallinnolle uusia haasteita. Myös henkilöstömäärä on lähes tuplaantunut viimeisen kahden vuoden aikana.

”Pelkästään eri maiden työlainsäädännöissä on paljon pureskeltavaa. Pohjoismaiset juuret ovat tärkeä osa yrityksemme identiteettiä, mutta yhtä tärkeää on tiedostaa, millaiseen organisaatiokulttuuriin eri maissa on totuttu.”

Sympalla kirkastetaan aktiivisesti organisaation suuntaa, ja henkilöstön tulokulma tehdään näkyväksi kulttuurin nykytilan kartoituksella.

”Kehitämme arvopohjaa sekä arjen ratkaisuja siten, että ne tukevat tavoitteitamme ja strategiaamme myös tulevaisuudessa”, sanoo Aarnisalo.

Kulttuuria rakennetaan tavoitteellisesti eri maissa toimivien yksiköiden välisessä yhteistyössä. Yhdessä luotua kulttuuria jalkautetaan suunnitelmallisesti eri yksiköihin. Avoin ja läpinäkyvä viestintä varmistaa arvojen mukaisen toiminnan tuomisen osaksi arkea.

”Aitous ja rehellisyys ovat kulttuurin kehittämisen edellytyksiä. Arvot tulevat näkyviksi johtamisen, työntekijäkokemuksen, valintojen ja päätösten ja työnantajamielikuvan kautta”, summaa Aarnisalo.

Lue lisää Sympasta sympa.fi

Julkaistu: 04/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viesti
mainos_1066
mainos_1069Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »