mainos_1053

Hyvinvointi
Koulutus
Yrityskulttuuri

Monipaikkainen työ vaatii uusia työelämätaitoja ja uudenlaista johtamista

artikkelikuva: Monipaikkainen työ vaatii uusia työelämätaitoja ja uudenlaista johtamista

Hyvä johtaminen ja uudenlaiset työyhteisötaidot parantavat työhyvinvointia ja auttavat sitoutumaan yhdessä sovittuihin toimintatapoihin monipaikkaisessa työssä. Jatkuvan oppimisen koulutuspalvelut ovat joustava tapa hyvien käytänteiden kehittämiseen.

Monipaikkainen työ voi tuoda mukanaan uusia haasteita organisaatiolle ja työyhteisölle. Tampereen yliopisto on mukana Työsuojelurahaston rahoittamassa kaksivuotisessa tutkimushankkeessa, jossa haasteiden ratkaisemiseksi syvennetään ymmärrystä monipaikkaisen työn vaikutuksista työhyvinvointiin.

Tampereen yliopisto, Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut
Kirsi Heikkilä-Tammi

”Työtä ja työpaikkaa voidaan tarkastella muutoksessa olevana prosessina, jossa hyvien käytänteiden kehittäminen on jatkuvasti mukana. Hyvät käytänteet tuodaan osaksi työyhteisön arkea osallistavan johtamisotteen ja yhteisten keskusteluja kautta”, sanoo tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Sovi pelisäännöistä yhteisesti

Tähän mennessä saatujen tutkimustulosten ja tutkimuskirjallisuuden pohjalta tutkimuskonsortio on koonnut Etätyöstä eteenpäin -oppaan, jossa käydään läpi monipaikkaisen työn tekemiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä hyviä käytänteitä.

Työympäristö, jossa jokainen voi hyvin, tukee monipaikkaisen työn tekemistä. Hyvinvoivassa työyhteisössä uusista työn tekemisen tavoista, kipukohdista ja pelisäännöistä voidaan keskustella avoimesti.

”Toimintatavoista keskusteleminen avaa organisaation strategisia tavoitteita henkilöstölle ja auttaa ymmärtämään, miten oma ja yhteisön työpanos vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. Esiin nostettavia kysymyksiä ovat muun muassa miten ja missä työtä tehdään, jotta työlle asetetut tavoitteet saavutetaan”, Heikkilä-Tammi sanoo.

Tampereen yliopisto, Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut
Anne Gustafsson-Pesonen

”Monipaikkaisen työn haasteisiin kuuluvat myös työntekijöiden motivoimiseen ja tuottavuuteen liittyvät kysymykset. Aika- ja paikkariippumattomasti työskenneltäessä itseohjautuvuus, aktiivisuus ja uudenlaiset työyhteisötaidot ovat tärkeitä”, jatkaa Tampereen yliopiston jatkuvan oppimisen palvelujen johtaja Anne Gustafsson-Pesonen.

Uudet taidot haltuun koulutuksella ja valmennuksella

Organisaation ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan keinoja muuttuvan työelämän vaatimuksiin sopeutumisessa. Johtamista, esihenkilötyötä ja koko henkilöstön taitoja voi kehittää koulutuspalvelujen avulla.

Tampereen yliopiston Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut tuovat tutkimukseen perustuvaa tietoa organisaation käytänteisiin uudenlaisen pedagogiikan avulla. Palvelutarjontaan kuuluu täydennyskoulutusta, erikoistumiskoulutusta sekä yrityksille ja työyhteisöille räätälöitäviä koulutuksia.

”Ensimmäisenä askeleena on tunnistaa oman organisaation tarpeet. Tarvitaanko organisaatiossa johtamisen koulutusta vai koskeeko kehitystarve koko henkilöstöä? Tarvittaessa olemme apuna osaamistarpeiden arvioinnissa ja syvennymme yhdessä johdon kanssa yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmaan”, Gustafsson-Pesonen kertoo.

Esihenkilöiden kouluttautuminen helpottaa koko organisaation sopeutumista monipaikkaisen työn vaatimuksiin. Avoimen koulutustarjonnan koulutuksissa verkostoituminen tuo kollegiaalisen tuen osallistujien saataville ja mahdollistaa vertaisoppimisen luottamuksellisessa ilmapiirissä.

”Yrityskohtaisesti räätälöitävissä ohjaus- ja coachingpalveluissa sukelletaan pintaa syvemmälle yrityksen koulutusvaateisiin ja henkilöstön kehitystarpeisiin. Koulutusten tavoitteena on parantaa työhyvinvointia, joka kulkee käsi kädessä tuottavuuden kanssa”, Gustafsson-Pesonen sanoo.

Tutustu Tampereen yliopiston Tree – Jatkuvan oppimisen palvelujen koulutustarjontaan täällä!

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 05/2024

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viesti
mainos_1066
mainos_1069Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »