mainos_1063

Hyvinvointi
Johtaminen
Koulutus
Valmennus
Yrityskulttuuri

"Fit for duty" - vireydellä tuloksiin

Yksilön vireys on yrityksen ja yhteiskunnan turvallisuuden ja tuottavuuden perusta

artikkelikuva: "Fit for duty" - vireydellä tuloksiin

Väsymys aiheuttaa erilaisia riskejä eri työtehtävissä. FRM-vireysvalmennuksen pohjana on Fatigue Risk Management. Metodi ohjaa työntekijöitä johtamisen, vireyden, työturvallisuuden ja työn tuottavuuden paranemiseen valmennuksen avulla.

”Yksilön kokema väsymyksentunne on vain jäävuoren huippu. Väsymyksestä töissä aiheutuvia riskejä ovat esimerkiksi tapaturmat, virheet, sairauspoissaolot ja konfliktit. Väsymysriskienhallinnalla nämä riskit minimoidaan”, kertoo VITALGO:n toimitusjohtaja Päivi Saarijärvi.

VITALGO järjestää yritysten väsymysriskienhallinnan koulutuksia ja ohjaa FRM:n käyttöönotossa. Menetelmä pureutuu vireystilan parantamiseen ja väsymyksen hallintaan pintaa syvemmältä.

”Väsymyksen hallinnan keskiössä ovat työ, yksilö ja ympäristö. FRM:ssä unilääketieteen tutkimustulokset yhdistetään taloustieteeseen ja riskienhallintaan, jolloin työntekijät ja yrityksen toiminta huomioidaan kokonaisvaltaisesti”, kuvailee Saarijärvi.

FRM yhdistää yrityksen tavoitteet ja ihmisen toiminnan

FRM-vireysvalmennuksessa perehdytään yrityksen toimintakulttuuriin, jolloin väsymyksen riskit kartoitetaan aina yrityskohtaisesti. Kognitiivisen, fyysisen ja sosioteknisen työergonomian vaikutuksia työntekijään ja yritykseen analysoidaan yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Arvioinnin pohjalta kehitetään yhdessä riskienhallinnan toimintamalleja tukemaan työssä tarvittavaa vireystilaa ja työkulttuuria.

FRM-valmennuksen aluksi esimiehet ja työntekijät koulutetaan ymmärtämään vireyttä ja vuorokausirytmiä. Tämä lisää tietoa ja vastuuta omasta palautumisesta.

”FRM:ään on sitouduttava, jotta saavutetaan paras mahdollinen tulos. Kehitämme yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa raportointityökaluja sekä objektiivisia ja subjektiivisia mittareita, joilla työntekijöiden vireystasoa voidaan seurata. Pelkkä mittaaminen ei riitä, vaan mittaustulosten perusteella on sitouduttava muuttamaan toimintaa”, Saarijärvi täsmentää.

FRM-vireysvalmennuskoulutukseen sisältyy luentojen lisäksi työntekijöiden yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityä yksilövalmennusta.

”Työntekijälle tarjotaan tukea fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin, jotta työ sujuu. Tämän tuen antavat valmentajamme, jotka ovat vireyden asiantuntijoita” kertoo Saarijärvi.

Lisätietoja: www.vitalgo.fi

Teksti: Merja Maukonen

Vitalgo

Julkaistu: 12/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »