mainos_1063

Työaika
Työlaki

Uusia työaikamuotoja työaikalain piiriin

Työaikalain uudistumisen myötä työaikaa on seurattava sekä etätyössä että uudessa joustotyössä

artikkelikuva: Uusia työaikamuotoja työaikalain piiriin

Vuoden alusta voimaan astunut uusi työaikalaki vastaa työmarkkinoiden ja työelämän muutoksiin. Ajasta ja paikasta riippumaton, itsenäinen tietotyö huomioidaan uudessa työaikalaissa, mikä mahdollistaa työpaikkakohtaisista työaikaratkaisuista sopimisen.

”Uusi työaikalaki velvoittaa työnantajan seuraamaan työaikaa aiempaa laajemmin. Etätyöpäivienkin työaikaa on seurattava”, kertoo työvoimahallinnan asiantuntija Rauni Nastolin Visma Enterprise Oy:stä.

Säännöllisestä työajasta sovittaessa työajanseurannaksi riittää sopimus työpäivän pituudesta. Etätyöpäivän työajan voi kirjata ylös, mikäli työnantajalla on käytössään sähköinen työajanseurantajärjestelmä. Sähköiseen järjestelmään voidaan kirjata myös työnantajan määräämät ylityöt etätöissä.

”Työajanseuranta on sekä työnantajan että työntekijän etu, sillä järjestelmästä voidaan luotettavasti todentaa tehdyt työtunnit sekä poissaolot. Nykyään on tarjolla runsaasti työajanseurantajärjestelmiä, joita voi käyttää mobiililaitteilla tai työläppärillä”, Nastolin kuvailee.

Esimerkiksi Visman kehittämä Tiima työajanhallinta on työajan kirjaamiseen, kohdistamiseen ja seurantaan suunniteltu työkalu, jonka automatisoidut toiminnot huomioivat kaikki palkanmaksuun vaikuttavat tekijät. Järjestelmä sopii myös etätyöpäivien työajanseurantaan.

kuva

Joustotyö mukautuu elämään

Työaikalaissa määritellään uutena työaikamuotona itsenäiseen tietotyöhön sopiva joustotyö. Joustotyössä työntekijä voi päättää itsenäisesti työntekopaikan sekä työaikansa sijoittelun vähintään puolet työajasta, kun etätyössä työajan on sijoituttava samojen kellonaikojen puitteisiin kuin toimistollakin tehtävässä työssä.

”Joustotyöajassa työnantaja ja työntekijä sopivat päivittäisestä tai viikoittaisesta työajasta, jonka on tasoituttava neljän kuukauden seurantajaksolla tiettyyn viikkotyöaikaan. Joustotyö mahdollistaa työajan ja perhe-elämän yhteensovittamisen muita työaikamuotoja paremmin”, kertoo Nastolin.

Joustotyöaikasopimukset ovat yksilökohtaisia, ja sopimuksessa sovitaan työnteolle raamit ja tehtävät. Työnantajan on seurattava työaikaa myös joustotyössä.

”Työajanseurantajärjestelmiä kannattaa hyödyntää. Näin sekä työntekijän että työnantajan on helpompaa seurata, etteivät tehdyt työtunnit ylitä työaikalain määräyksiä”, Nastolin sanoo.

Lisätietoja: www.visma.fi/enterprise/tiima

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 04/2020

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »